Gustavsbergs Vänner

Från arbetarservis till drakfisk - Wilhelm Kåge

Välkommen till sommarsäsongen på Gustavsbergs Porslinsmuseum 2017

 NationalmuseumFotograf: Nationalmuseum

Nationalmuseum, som tagit över driften av museet för sommaren, visar utställningen Wilhelm Kåge, från arbetarservis till drakfisk. Vi erbjuder visningar, program, keramikverkstad och butik 17 juni-3 september. Fri entré.

År 1917 anställdes affischkonstnären Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Samma år såg den så kallade Arbetarservisen dagens ljus. Nationalmuseums sommarutställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum vill fira det genom att visa en heltäckande bild av Kåges mångsidiga konstnärskap. Vi får se prov på allt från vardagsserviser till konstkeramik, affischer, material- och glasyrprover.

I år är det 100 år sedan Wilhelm Kåge anställdes som konstnärlig ledare i Gustavsbergs porslinsfabrik, i enlighet med Svenska Slöjdföreningens intentioner att få konstnärer till industrin. Kåges första uppdrag blev att skapa servisen Liljeblå, som namngavs efter Hemutställningen på Liljevalchs samma år, där servisen också ställdes ut. Den kom att kallas Arbetarservisen. Syftet var att skapa en prisvärd servis av hög kvalitet och målgruppen var den så kallade ”arbetaren”.

Utställningen sätter Arbetarservisen i fokus och diskuterar den ur olika perspektiv. Den sätts in i en kontext av fler serviser och får ett sammanhang genom skildringen av arbetarens villkor och arbetsmiljö i Gustavsbergs Porslinsfabrik. Det ges också exempel ur den samtida formdebatten.

Wilhelm Kåge var till en början grafisk formgivare och illustratör, med affischkonst som sin profil. Vid Gustavsbergs Porslinsfabrik fick hans formgivning riktas in på modeller och dekorer och han erövrade snabbt leran som konstnärligt medium och material. Hans produktion kom att omfatta servisgods, serietillverkade objekt och unika konstpjäser med exklusiva glasyrer. Utställningen lyfter fram valda delar av denna mångfacetterade produktion med föremål som fajanser, Argenta-serien, Farsta-gods och KAPA-samarbetet. Också hans verksamhet som bildkonstnär är representerad.

1942 skapade Wilhelm Kåge, tillsammans med sin yngre kollega Stig Lindberg, G-studion – fabrikens experimentella guldgruva – där konstnärerna fritt kunde utveckla sitt konstnärskap i fabrikens namn. Berndt Friberg, Karin Björquist, Mari Simmulson, Anders B Liljefors och Bengt Berglund är bara några exempel på dessa. Kåge själv skapade Farsta-gods, där han fördjupade sig i leror, dekorer och glasyrer i högbränt stengods.

I utställningsprojektet presenteras också ett mindre projekt, MIN KÅGE,  med personliga tolkningar av Kåges verk som visar att hans konst är högaktuell än idag.  Det består av ett antal inbjudna konstnärer och personer, som på olika sätt har en koppling till Kåge och hans konst. De har valt objekt ur Nationalmuseums samlingar och tolkat dem i ord eller genom sina egna föremål. Syftet är att visa hur Kåges konst kan ha betydelse även idag och belysa hans konstnärskap genom olika röster. Utställningen vill visa bredden och djupet hos Wilhelm Kåge och sätta in hans konstnärskap i ett vidare sammanhang.

Med hjälp av foton och arkivmaterial får vi också en inblick i hur tillvaron såg ut för arbetarna vid Gustavsberg. Hur kom det sig att de, som Arbetarservisen var tänkt för, inte köpte den?


Datum

Start
27 augusti 11:00