Bilsafari med berättelser, Stengöl kl 18.30 \"Berättelser under eken\"

Samling vid Stengöls skola. Berättelser från de norra delarna av Rödeby. Vi besöker nya platser som har en historia att berätta. Platser där både det ena och andra har hänt. Ett antal historier kommer att levereras. Sant eller osant – det får du avgöra själv. Efter bilsafarin återsamlas vi vid Stengöls skola, där de som önskar kan titta in i vårt lilla museum. Möjlighet att grilla finns, hembygdsföreningen bjuder på kaffe och underhållning.

Kostnad 35 kr, familj 80 kr. (med Pluskort 30 resp. 70 kr)

Arrangör Rödeby Norra Hembygdsförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt: Bernt runesson, tel 0455-434 39


Datum

Start
5 juli 18:30