Nationaldagsfirande

Välkomna att tillsammans med ortens övriga föreningar fira

Sveriges Nationaldag. Vi inleder årets firande med gudstjänst i Hagby kyrka kl 18,00

och fortsätter sedan med sedvanligt kaffe med dopp i Arby bygdegård.


Datum

Start
6 juni 18:00