Filmkväll 07 september

Filmkväll 07 september kl. 19.00 i samarbete med Militärhistoriska Muséet.
Lokal:Annexet gamla u-off mässen F5-området.
Ansvarig Bengt Eskilsson
Samarr. med Studieförbundet Vuxenskolan.


Datum

Start
7 september 19:00