Kyrkvandring från Pålsboda till Sköllersta

Traditionell kyrkvandring från Pålsboda kyrka till Sköllersta kyrka.

Vi vandrar den väg som man förr använde för att komma till sockenkyrkan i Pålsboda. Start kl .08.00 från kyrktrappan i Pålsboda. Kaffe med bröd i Sockenstugan vid ankomst till Sköllersta och gudstjänst i kyrkan kl 10.00.

För de som önskar skjuts till Pålsboda, samling vid Sköllersta kyrka kl. 7.30.

 


Datum

Start
10 maj 08:00