Årsmöte. Efter förhandlingarna bjuder föreningen traditionellt på hack med fläsk

Hembygdsföreningen kallar till årsmöte lördagen den 23 mars kl. 16.00 i Församlingshemmet.
Efter förhandlingarna bjuder föreningen traditionsenligt på hack med fläsk.
Musikunderhållning och kulturinslag.
I samband med mötet delar vi ut föreningens kulturpris.
Måltidskollekt.

Välkomna
önskar styrelsen


Datum

Start
23 mars 16:00