GDPR


Åhls hembygdsförening

Fastställd datapolicy med beaktande av GDPR (General Data Protection Regulation)

Person som önskar vara medlem i Åhls hembygdsförening betalar via Bankgiro årligen sin medlemsavgift. Uppgift om vem som betalat in, adress, postort och postnummer framgår av avin. Nya medlemmar lämnar dessa uppgifter själva.

Åhls hembygdsförening får uppgifter från Bankgirot om inbetalningar och därvid registreras i ett medlemsregister de personer som betalat medlemsavgiften. Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. De som inte betalar medlemsavgift efter påminnelse stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar att de inte längre vill vara medlemmar.

Adressuppgifter är nödvändiga om medlemmen ska kunna få del av medlemsbladet samt avi om medlemsavgift, som sänds ut med post. Uppgifterna registreras av kassören i ett register (Hogia) i föreningens dator. Uppgifterna används för att skriva ut etiketter till försändelserna.

Om medlem är villig att lämna e-postadress registreras även denna i medlemsregistret. Detta är ett sätt att vid behov enklare kunna nå medlemmar med information under mellantiden för medlemsbladets utgivande som sker fyra gånger per år.

Medarbetare i arbetsgrupper registreras i separata register för varje arbetsgrupp med angivande av namn, adress, telefonnummer och efter medgivande e-postadress. Uppgifterna är nödvändiga för snabb kontakt. Registren uppdateras varje år och tidigare års uppgifter tas bort.

Vid årsmötet går en deltagarlista runt och närvarande medlemmar skriver sitt namn på denna.

I samband med utflykter noteras namn och vid behov telefonnummer till de deltagare som anmäler att man vill delta.

På hemsidan anges, efter medgivande, styrelsemedlemmarnas namn, e-postadresser och i några fall tel.-nummer.

Styrelsebeslut 7 maj 2018

Förening:

Åhls Hembygdsförening

Skapad av: Johan Jacobs (2018-12-03 19:39:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Johan Jacobs (2018-12-03 19:39:41) Kontakta föreningen