Medlemsskap


Medlemskap
Medlemskap erhålls av den som ansluter sig till föreningens målsättning.
Avgiften för 2019 är 75 kr/år. Inbetalning sker via BANK-giro 5301-3355, alternativt kontakta någon i styrelsen.
Genom medlemskap hjälper du oss att vara en aktiv förening med fokus på hembygdsarbete nu, men även att se samband mellan historisk tid och framtiden.

Editerad av: Gunvor Karlsson (2019-01-09 19:08:39)