Litteratur och media att beställa


Image

 Agunnaryds Hembygdsförening 75 år

År 1942 startades Agunnaryds Hembygdsförening med anledning av att församlingen fick en torpstuga till en kommande Hembygdsförening. Boken innehåller föreningens verksamhet genom åren med ord och mycket bilder.

 
 
Image

Små nedslag i Agunnaryds historia

Återigen ger Agunnaryds Hembygdsförening ut en nyskriven bok, "Små nedslag i Agunnaryds historia". Denna gången är den nya boken en gåva från Agunnaryds Allehanda vilken tidigare tryckte en byatidnig varje månad mellan åren 1996-2018. Boken är skriven av Jan Björk och handlar om tiden från Sockenstämmas bildande i slutet på 1600-talet och därefter blev en egen kommun 1862 fram till kommunsammanslagningen med Ryssby 1952. I boken kan man bl.a. läsa om Sockenstämmas uppgifter angående sedlighetsfrågor såsom tjuveri, fylla, lönskalägen och mord men även om fattigvård sjuk- och åldringsvård. Många socknar fungerade likadant som det gjorde i Agunnaryd under tiden det fanns en Sockenstämma. Detta gör att boken även är intressant för i stort alla socknar. Boken säljs i Agunnaryds Lanthandel och genom Hembygdsföreningens styrelse, se hemsidan hembygd.se/agunnaryd. Pris 150 kronor

Agunnaryds Vykort under hundra år

Agunnaryds Hembygdsförening kan genom ett unikt samarbete med Konstnär Sven Hagman, erbjuda Agunnaryds samtliga vykort under ett helt sekel. Vykortssamlingen är tryckt i A4-format, där varje vykort är tidsbestämt och fotografen namngiven, från de första brefkorten omkring 1900 till de senaste vykorten i färg 2001.

Omfattning cirka 100 st, Pris 50 kr

 

Gamla ord i Agunnaryd

Agunnaryds Pensionärsförening anordnade en studiecirkel 2004 om gamla ord och utryck i Agunnaryd. På så sätt har många dialektord bevarats. Hembygdsföreningen har övertagit deras arbete och tryckt upp detta häfte i

A5-format. En uppdaterat version utkom 2015. Pris 50 kr

 

 

Elmtåsa Ängslada

En grupp entusiaster uppförde en ängslada, enligt gamla metoder och gammal förebild, allt från fällning av träd till hopsättning med träpluggar, samt hyvling och påläggning av takspån. Arbetet utfördes helt ideellt och blev klar 2007.

En mängd besökare har därefter funnit vägen hit. Det är årliga sammankomster av kulturell karaktär som lockar publik.

Arbetet sammanställdes i form av en folder i A2-storlek, inkl. lokalkarta där arbetsmomenten beskrivs i text och bilder

Pris för kartfolder: 25 kr

 

 Agunnaryds skolor nu och i gången tid

Agunnaryds hembygdsförening utgav 1982 ett häfte i A5-format om skolorna i Agunnaryd, som beskriver tiden 1842 till slutet av 1900-talet. Det är av stort värde för de som forskar i Agunnaryds historia. Pris 25 kr.

 

 

Agunnaryds Besöksmål

Boken säljs i Agunnaryds Lanthandel, samt via beställning, se nedan.Besöksmålen med beskrivande text samt bilder inplacerade på Agunnaryds karta finns nu också på Agunnaryds hemsida www.agunnaryd.se  Klicka på: Se & Upplev / Karta, Klicka på: "Visa Agunnaryd på en större karta" nere till vänster och du får tillgång till alla våra intressanta besöksmål.

Pris 100 kr.

 

 

 

De små stugorna och deras folk i Agunnaryd, i dagligt tal kallad Torparboken 

Agunnaryds hembygdsförening genomförde under 1970-talet ett gediget arbete med inventering av alla torp, soldattorp och backstugor som funnits i Agunnaryd. Även grunder av försvunna bostäder finns med. Platserna uppsöktes, fotograferades, märktes upp med metallplattor, samt dokumenterades. Med hjälp av kyrkoböckerna genomfördes personsökning och historik som kopplades samman med boplatserna. Arbetet resulterade i en populär bok som trycktes 1988. Denna upplaga är slut och ersatt med en ny version. Pris 200 kr. Porto tillkommer.

Vi är glada att kunna presentera en helt ny bok, med nästan 500 bilder, till viss del baserad på föregående upplaga, men där vi fokuserar mer på människorna i torpen än platserna. Den är oumbärlig för släktforskare och för dem som vill förstå de små människornas villkor i det forna Agunnaryd. Boken är som tidigare upplagd rotevis enligt husförhörslängderna. Alla platser är markerade med gps-positionering.

 

 


 

Agunnaryds Dansbanor med flera platser
är den senaste boken eller häftet, utgiven av Hembygdsföreningen 2015 och är ett komplement till Besöksmål, se ovan. Den innehåller bilder och beskrivning av de sex dansbanor som funnits i socknen, samt ytterligare några torp, en nedlagd skola, samt en gammal häradsväg. Gemensamt för platserna är att det finns bilder av samtliga besöksmål, att de är markerade med metallskylt med koordinater så att man kan hitta fram. Priset endast 25 kr. Beställning enligt övrig litteratur, se nedan.

 

Beställ böcker av

Kassör.              Leif Johansson Tfn:    MB: 070-304 21 22. epost.  [email protected]
Arkiv/webb     Gunvor Karlsson Tfn:  Mb: 070-39 133 62 epost.  [email protected]

Porto tillkommer vid bokbeställning.

 

Förening:

Agunnaryds Hembygdsförening

Skapad av: (2012-09-13 18:46:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Agunnaryds Hembygdsförening (2022-10-03 13:48:42) Kontakta föreningen