Styrelse och kontaktpersoner


Ordf.              Gunnel Nilsson                   Tfn:070-239 94 03
V. Ordf.          Anders Aronsson               Tfn: 0372-610 32 Mb: 070-346 10 32
Sekr.              Torsten Nilsson                  Tfn: 0372-611 64 Mb: 070-32711 64
Kassör.          Leif Johansson                    Tfn: 0372-650 51 MB: 070-304 21 22
Arkiv/webb   Gunvor Karlsson                 Tfn: 0372-133 62 Mb: 070-39 133 62                      

 

 

 

 

 

Editerad av: Gunvor Karlsson (2019-01-17 14:29:59)