Agunnaryds Hembygdsförening 75 år

Den 8 oktober firade Agunnaryds Hembygdsförening 75 år i Bygdegården. Dagen började med att ordförande Gunnel Nilsson hälsade välkomna till de medlemmar som hörsammat inbjudan. Därefter serverades det middag och samtidigt visades ett bildspel med ca 600 bilder. Detta bildspel rullade hela eftermiddagen då det inte var något annat på gång. Det populära bildspelet förorsaka många samtalsämnen och diskussionstoner runt borden.
Efter middagen höll v. ordförande Anders Aronsson en sammanfattning av de intensiva 75 åren. Föreningen började i och med att en torpstuga skänktes till en kommande förening. Strax därefter skänktes även en vattenkvarn. Åren gick och det behövdes en större Hembygdsgård. Ett 1700-talshus köptes in och flyttades till den nuvarande platsen, Arvidshaven i Bråna by centralt i Agunnaryd. En ladugård skaffades också och flyttade till platsen. Under fjolåret skänktes även en nytimrad lada av entusiastiska bybor i Elmtåsa. Ladan är timrad enligt gamla metoder. Det är inte bara byggnader i föreningens verksamhet. Här har inventerats och dokumenterats/digitaliserats inventarier och dokument. Skolbarn har tillsammans med äldre gjort en skolfilm som nu är digitaliserad. Några projekt för barn fortsatte bl.a med gamla traditionella sagor. De senaste åren har en KulTurRunda skapats där man söker efter större eller mindre kulturella platser. Givetvis har traditionella fester anordnats vid Valborg, midsommar jul och kvarnen vilka återkommer årligen. Ett tiotal olika böcker är producerade, alltifrån torp-, vykorts-, historie- till fotoböcker.
Kronobergs länsförbund gratulerade med en gammaldags ros, vilken dagen efter planterades vid torpstugan Kjöpet. En jubileumsskrift var även gjord dagen till ära och såldes under kvällen från bokbordet.
Kvällen bjöd också på komik och sång av Jessika Persson, en underhållning som heter duga. Jessica gestaltade sin karaktär Gulli men även Carola Häggkvist under publikens jubel.
Ordförande och v. ordförande delade därefter ut HBF:s hedersnålar till alla som varit med i styrelsen minst 15 år. I den nuvarande styrelse fick följande en hedersnål: Torsten Nilsson 37 år, Anders Aronsson 33 år, Gunvor Karlsson 24 år, Leif Johansson 19 år, Sivert Gunnarsson 19 år och Erik Karlsson 18 år.
Så var det dags för kaffe med tårta och därefter gick alla hem nöjda med dagen.

 

Anders Aronsson refererade föreningens 75 år
Gäster på 75-årskalas
Anders och Gunnel delade ut förtjänstnålar

Förening:

Agunnaryds Hembygdsförening

Skapad av: Inger Johansson (2022-10-30 15:31:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inger Johansson (2023-03-03 14:06:13) Kontakta föreningen