Åbyskolans 5-ors ”Teknikutveckling”

Eva Evaldsson hälsar Åbyskolans klass 5 med lärare samt funktionärerna från Hembygdsföreningen välkomna till muséet.
 Eleverna är indelade i 5 grupper, för att under dagen besöka 5 stationer.

 

Stn. 1 Skogsbruk.
 
 
 
 
 Även en lärare ville prova timmersågen.
 
En tävling i att kunna träslag fanns också med på station ”Skogsbruk”
Frukostrast.
 
 Några funktionärer framför föreningens bostadsbyggnad.
Stn. 2. Sådd och skörd 
 
Tröskning med slaga.


Stn. 3. Dragare och drivkällor
 
I oxe-stallet.

 Lunchrast.
Efter att ha ätit blev det tävling i säcklöpning. Även ett par funktionärer villa vara med.
Andra tog det lite lugnare.
Stn. 4. Hushåll.
 
 
 
 
 
 Grädde blir smör.
Stn. 5. Väga, mäta.
 
 
 
 
 
 
Avslutning.
 Eva Evaldsson framför föreningens tack till lärare och elever för deras besök på hembygdsmuseet.
 Och läraren tackar för att de fått komma.
Alla verkade vara nöjda med dagen.