Årsberättelse 2018


                                  

 

                                                           Årsberättelse 2018

Styrelsens sammansättning   

Ordförande

Inge  Moessner           

Läckeby

 

             delat med

Vice ordförande

Åke Rudolfsson

Eva Evaldsson

Lindsdal

Läckeby

 

Kassör

Jenny Ringblom

Sporsjö

 

Sekreterare

Leif Petersson

Läckeby

 

Ledamot

Rune Axelsson

Kalmar

 

Ledamot

Agneta Evertsson

Eriksberg

 

Ledamot

Jonas Adolfsson

Gelebo

 

Ledamot

Ella Eliasson

Möltorp

 

Ledamot                 

Thomas Karlsson 

Vångerslät

Revisorer                                    

Ordinarie           

Anders Elowson

Kalmar

 

Ordinarie

Stefan Iwarsson

Vreta

 

Suppleanter          

Lisbeth Petersson       

Helen Bengtsson

Läckeby

Valberedning                             

Sammankallande 

 Kjell Axelsson

Kalmar

 

 

Karl-Erik Eliasson

Gunni Reimbertsson  

Möltorp

Stödstorp


Årsmötet: Vid föreningens årsmöte i Nickebo klubblokal den 11 februari 2018 vilket gästades av ett 70-tal besökare summerades föreningens 34:e verksamhetsår. Göran Bjarnegård sjöng Dan Anderssons visor.  

Föreningens motto och vägledning
”Förankrad i dåtiden, verkande i nutiden” – detta är Åby Hembygdsförenings motto vilket fastställdes vid årsmötet 2015.
Vid samma tillfälle fastställdes några honnörsord som skall prägla verksamheten:
–  En bred verksamhet för alla åldrar
–  Ett levande och lärande museum
–  Gemenskap – glädje – kamratskap
–  Kvalitet
Att arbeta som funktionär i Åby hembygdsförening ska vara till glädje både för funktionärer och deltagare/besökare i föreningens verksamhet – idag och i framtiden
Vid årsmötet presenterades även ett antal områden som bör beaktas i verksamhetsplanerna för respektive år.
En ledstjärna för föreningen skall vara att arbeta med kommittéer/projektgrupper.
Detta för att sprida arbetsuppgifterna och ansvaret i den löpande verksamheten.

Styrelsemöten: Under året har det hållits 11 protokollförda möten.

Medlemmar: 2018-12-31 380 st. 

Byggnader: Vår förenings fastighet Åby 1:60 omfattar 11 byggnader.

Utflykten den 22:e april: Vi var 22 st. som äkte på studiebesök till Kyrkeby Bränneri utanför Vissefjärda. Vi fick en guidad tur genom bränneriet som startade 1771 . Det har successivt renoverats och nu gör man en årlig bränning på 4000 liter som säljs av Systembolaget. Vid renoveringen har men bevarat de mesta av den gamla inredningen och maskinutrustningen. Det var mycket intressant och sevärt och ett studiebesök rekommenderas varmt.

Byvandring söndagen den 20 maj: Vi träffades vid Norrstävlö kl. 13 där Anders Johansson hälsade välkommen och berättade om areal, grödor, solpaneler och kycklingarna. Därefter åkte vi med traktor och vagn till Sörstävlö och vidare till Vesslö. Där berättade Anders om de stora fälten vi passerat som är invallad sjöbotten och som ger goda skördar. Sedan bar det av till Herrstävlö där vi intog medhavd fika. Bibi tog vid och berättade om slottet och dess historia, om plus och minus med en byggnad av så speciell karaktär, samt berättade om parken. Ett 40-tal personer fick en minnesvärd dag i solsken.

Nationaldagen: Samlades vi kl. 16 vid flaggstången på Hembygdsföreningen. Lisbeth Svensson var inbjuden som talare. Hon är numera Kalmar läns Hembygdsförbundsordförande och uppväxt i Läckeby. I vackert väder tog vi fram våra fikakorgar efter tal och Nationalsång. 32 personer deltog.

Hembygdsdagen: söndagen den 15 juli var det dags för Hembygdsdagen, årets största aktivitet  i Åby Hembygdsförenings regi. Trots ett ovanligt varmt väder blev det en folkfest med många besökare, många aktiviteter och "knallar" som alla bidrog till en god stämning. På Hembygdsdagen träffas och umgås man med både hemmavarande bybor såväl som besökande utflyttare vilket uppskattas mycket. Vi jobbar ständigt på att förbättra upplevelsen att besöka vår Hembygdsdag och ser gärna att vi får tips och idéer. Vi tackar alla de som ställer upp och hjälper oss så vi kan genomföra dagen. I år deltog över 40 volontärer. Utan er hade det inte blivit någon hembygdsdag.

Den 12 augusti: var gudstjänsten i Åby församling förlagd till Hembygdsgården. I gudstjänsten som leddes av komminister Lina Grimhammar deltog 23 personer. Kantor var Emilie Gustafsson och kyrkvärd Cecilia Ross. Efter gudstjänsten serverades kaffe med bröd.

Årets hushållssyssla: var brödbak i stenugnen. En helg i slutet av november eldade vi i spisen och satte till degen. Dagen därpå knådade tolv ivriga bagare bröddegen och inte mindre än 16 runda limpor fick plats i ugnen! 14 personer deltog.

Den 16 december anordnades Läckebys julmarknad vid granen på "Torget" i Läckeby. Vi deltog med försäljning av Läckebyberlocker, hembygdsböcker och lotterier. Gråkallt men ändå en trevlig stämning.

Barn och ungdomar: Skoldagarna genomfördes som brukligt i maj. Årskurs 3 och 5 fick pröva på sysslor från 1900 talets början. Solen sken och det var mycket varmt men alla var nöjda och glada.

Besöksgrupper: Några grupper har under året besökt vårt museum.

Foton och tidningsurklipp
Traditionen att fotografera och samla tidningsurklipp har Pirkko Hellgren på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit vid liv även under 2018. Styrelsen är mycket tacksam för dessa insatser.

Studiecirklar:Gamla Åby” Med temat vad som hänt i vår hembygd de senaste 2000 åren möttes vi tre gånger på våren och 4 gånger på hösten.  Vi har besökt hemsidor, länsmuseet, slagghögar från medeltiden och Åby och Kläckeberga kyrkor. Vi var 12–15 personer varje möte utom de två senaste. Finns intresset fortsätter vi till våren, meddela Rune.
Släktforskning: 5 person har under Leifs ledning studerat släktunderlag. Studierna har ägt rum under 10 träffar.

Gamla torp och kvarnar i Åby socken: http://gamlaaby.se/  

Vävgruppen: Har bestått av 12 damer som träffats 36 måndagar under 2018. Vi har tillverkat mattor i olika tekniker, sjalar av olika slag, möbeltyg, löpare mm.

Hembygdsrådet: Eva och Agneta har representerat vår förening.

Ekonomi: Vad det gäller föreningens ekonomi så hänvisas till separat ekonomisk redovisning för 2018. Det bör noteras att föreningen har haft ett bra ekonomiskt år och att vi då har kunnat amortera 80 tkr på våra lån.

Bidrag från Kalmar kommun: Åby Hembygdsförening har, liksom övriga hembygdsföreningar i kommunen, under 2018 erhållit 10 tkr från Kalmar kommun i verksamhetsbidrag.

Studieförbundet Vuxenskolan: Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar, är en viktig samarbetspartner för föreningen. Genom Vuxenskolan får föreningen ett kulturbidrag på 250: - per aktivitet. Dessutom erhålls bidrag till att täcka lokalkostnaderna för studiecirklarna.

Läckeby Berlocken: Under försommaren 2017 gjordes en avgjutning av ett mynt från tidigt 1200-tal som upphittats vid kyrkomuren. Kopior med en bifogad historik, har även under 2018 sålts under namnet Lalas smycke.

Ideella insatser
Föreningsarbete bygger på ideella insatser, så även i Åby Hembygdsförening. Styrelsen vill varmt tacka för de insatser som görs av föreningens medlemmar; utan er hjälp skulle vi inte kunna genomföra våra aktiviteter eller de övriga åtgärder som krävs för att underhålla och utveckla verksamheten.

Gåvor
När personer avlider är det idag inte ovanligt att det istället för blommor anges önskemål om donationer till olika ideella ändamål. Föreningen har även under 2018 erhållit denna typ av gåvor.

 

Hemsidan: Föreningens hemsida är en viktig informationskanal. Vår målsättning med hemsidan är att var och en som går in på www.hembygd.se/aby ska få en inblick i verksamheten i Åby hembygdsförening.

 

ETT VARMT TACK TILL ALLA ER SOM DELTAR I FÖRENINGENS VERKSAMHET

Prästgårdsmagasinet i februari 2019

Styrelsen för Åby hembygdsförening  

Förening:

Åby Hembygdsförening

Skapad av: Leif Petersson (2019-02-14 07:34:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Petersson (2019-04-03 07:00:45) Kontakta föreningen