Hembygdsföreningen bildades 1983

 
 Den 2 mars 1983 hade några intresserade sockenbor
samlats för att dryfta frågan om att bilda en
hembygdsförening. Åby var den enda socknen i
Kalmar län som saknade hembygdsförening. Man beslöt
att utfärda en inbjudan till alla hushåll i Läckeby för ett
möte i Bygdegården den 27 mars. De närvarande den
dagen beslöt enhälligt att bilda en hembygdsförening,
som skulle vara ansluten till Kalmar läns Fornminnes
& Hembygdsförbund. Stadgar antogs samtidigt denna
dag. De första åren bedrevs verksamheten i föreningen
utan att vi hade någon egen samlingslokal, men i början
av 90-talet fick föreningen möjlighet att av Växjö stifts
egendomsnämnd hyra ett magasin som låg i nära
anslutning till Åbygården och kyrkan. Det renoverades
varsamt och är nu vår hembygdsgård.
.
Hösten 2001 erbjöds föreningen att av stiftet inköpa,
dels vår hembygdsgård och prästgårdens
ekonomibyggnader samt kuskbostad och en tvättstuga
som nu är inrett till ett brandsäkert arkiv.
 
Stallet.
 
 Snickarbod, kuskbostad och brygghus.
 
 Arkivet.

 

Prostadasset (Ett 5-håls utedass).
.
Under försommaren 2013 blev föreningen informerad
om att även bostadshuset, garaget och svinhuset var till
försäljning (mer om detta i vår årsberättelse 2013 ”Förvärv”).
Under våren 2014 har förvärvet av dessa byggnader och
c:a 1 ha. markområde blivit klart.
 
I och med detta förvärv är föreningen ägare till
lantbruksenhetens alla byggnader.
 
 
Vinterbild från gårdsplanen.