Årsmötet 2016,

i Läckeby Bygdegård den 31 januari började med underhållning.
Louise och Olof Lövmo, sång och musik under temat ”De fyra årstiderna”

Ett 70-tal deltagande medlemmar.
.

Karin Thunberg blir avtackad

.

Även ordförande  Lennart Ohlsson avtackas av vice ordf. Eva Evaldsson.

Därefter och avslutningsvis blev det kaffesamkväm och lotterier.