Välkommen till Åby Hembygdsförening

Vår hembygdsförening har sin verksamhet i Åby socken, ca 2 mil norr om Kalmar. Tätortssamhället heter Läckeby, där också vår kyrka, Åby kyrka, ligger vackert belägen. Föreningen är engagerad i bygdens utveckling samt att tillvarata vår hembygds historia och dokumentera den. Vi bedriver också museiverksamhet. Lantbruks- och lanthussålls-museum samt ett rörmokarmuseum.

Vår förening finns i omedelbar närhet till Åby Kyrka.

Nyhet.