Välkommen till Åby Hembygdsförening

Vår hembygdsförening har sin verksamhet i Åby socken, ca 2 mil norr om Kalmar. Tätortssamhället heter Läckeby, där också vår kyrka, Åby kyrka, ligger vackert belägen. Föreningen är engagerad i bygdens utveckling samt att tillvarata vår hembygds historia och dokumentera den. Vi bedriver också museiverksamhet. Lantbruks- och lanthussållsmuseum sedan tidigare samt ett nyöppnat rörmokarmuseum.

Vår förening finns i omedelbar närhet till Åby Kyrka.

Nyhet.

 

 EPA-traktorn är på nytt igång efter 60 års vila. Teknikgruppens vinterprojekt är snart klart, renoveringen av en EPA-traktor, skänkt till föreningen av Jan Schantz, Sporrsjö. Motor A-Ford från 1929.  Anders Blomberg är ute på den första testrundan.
————————————————————–
Länk till rapporten från Hushållningssällskapet, Carl-Johan Månssons  ”Biotopkartering av Åbyån”
Nås även via ”Vår förenings symbol och bygdens historia”