Abildskamrater

Abildskamrater
Bilden från vänster: Arne Bengtsson Kamper, Torsten Karlsson Abilds by, Folke Appelgren Kranstorp och Åke Bergstrand Hunselynga. Bilden troligen tagen i Bygdegårdens entré.
Om Abilds bygdegård kan man läsa i Abildsboken sidan 358-362 eller här på Bygdeband under Abilds Bygdegård.
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1965

Fotograf

Okänd

Källa:

Ingvar Johanssons fotosamling


Förening:

Abilds Hembygdsförening

Skapad av: Jan Svensson (2019-11-05 19:33:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Abilds Hembygdsförening (2020-05-06 10:58:17) Kontakta föreningen