INSTÄLLT årsmöte

På grund av smittorisken har styrelsen valt att skjuta upp årsmötet.

Vi återkommer längre fram med nytt datum.


Editerad av: Mikael Bengtsson (2020-03-16 19:52:50)