Loppisprylar och kakbak

Vi tar emot loppisprylar till loppisen.
Tisdagen den 30 maj kl 18 eller på loppisdagen kl 9-

Loppisen är på söndagen den 11 juni kl 12-14

Vi tar också emot småkakor till vårt lotteri som vi har uppe i Folkets park den 6 juni.
Plast lådor finns på Smedsbygget . dessa kan också lämnas tisdagen 30 maj kl 18

Tack alla som skänkt så fina kaffekoppar som vi nu kan börja använda till öppet hus fikat.
Det är en fröjd för ögat.

Välkomna

 

Hammarsmedja i miniatyr

Hammarsmedjans slag ”ljuder” åter över Turingebygden

Se filmen om hammarsmedjan

För ca 150 år sedan tystnade den sista hammarsmedjan i Nykvarn.  Den drygt 270 år gamla järnbruksepoken var avslutad.  Järnbruksdöden drabbade Nykvarn liksom många andra mindre bruk i landet. Nya ägare till Nykvarns bruk ville inte satsa på Bessemermetoden, som innebar att man kunde tillverka stål direkt från tackjärn. I stället ville man utnyttja vattenkraften till papperstillverkning. En ny epok började.

Järnet och hammarsmedjorna har satt sina spår i bygden. Järnhanteringen skapade nya arbetstillfällen och nya yrken tillkom.  Tyskar och valloner svarade  för kunskapen att förädla tackjärnet till stångjärn och stål. Behovet av träkol var stort. I egna skogar jobbade många torpare med kolning  och transporter av träkol. Ett fungerande transportsystem var nödvändigt för att hålla igång smedjorna i brukssamhället Nykvarn. Häst- och båttransporter var viktiga funktioner.

Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och ÅkeFotograf: Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och Åke

Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och Åke

Hembygdsföreningens primära uppgifter är att förvalta bygdens historia och levandegöra denna på olika sätt. Vanligtvis görs detta med hjälp av bilder, skrifter, möte, bygdevandringar mm. Nu tar vi nya tag och inviger en modell av en hammarsmedja.  Med den och fantasin som hjälp kan vi förstå hur järnhanteringen lade grunden till brukssamhället. Ett tiotal skärmbilder bygger på den historiska informationen.

Modellen av en Hammarsmedja invigdes på Hembygdsdagen den 21 augusti  2016.

Tack Åke Löving och Lennart Söderman för ert arbete och efterforskning så att en modell kom till.

 

Hembygdsdagen med spelmansstämma

Tack till alla som gjorde dagen till en trevlig dag med musik, lotterier,  hantverk och trevliga pratstunder. Invigning av en modell av en Hammarsmedja tillverkad av Lennart Söderman och Åke Löving.

Invigning av modell av Hammarsmedjan Fotograf: Invigning av modell av Hammarsmedjan

 

 

 

 

 

Nykvarns historia i bokform

Du får möjlighet att köpa boken som Anders Wallenberg, Börje Larsson och Lennart Söderman  tagit fram tillsammans med Nykvarns kommun. Den kostar 100 kr.

Boken finns att köpa på Nykvarns kommun och Hembygdsgården.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter