Hitta aktivitet

Sep14
Vi kollar krigens spår


Till aktivitet


Sep18
Promenera mera - Lurbo bro till Bodarna


Till aktivitet


Sep23
Med fötterna på jorden


Till aktivitetWardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Välkommen till Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening

Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening bildades 1998 och är en liten men stadigt växande förening med drygt 80-tal medlemmar. Vi har huvuddelen av vår verksamhet lokaliserad till Uppsalas södra stadsdelar runt Vårdsätra och Gottsunda. Under vinterhalvåret arrangerar vi föreläsningar i Gottsunda centrum med varierande teman kring natur, kultur och historia. När väderleken blir lite gynnsammare letar vi oss ut i naturen i näromgivningarna för t.ex. Gökotta vid Lurbo tempel och exkursioner längs Linnés Gottsundavandring. Ledamöter ur styrelsen ordnar även i samarbete med Vuxenskolan natur-och kulturvandringar i Uppsala under rubriken ”Promenera mera!”

Vårt program för året finns under Aktiviteter/Program 2014 samt infört i Aktivitetskalendern t.h. på denna sida. Föreningens alla aktiviteter är öppna för allmänheten i syfte att sprida kunskap om vår hembygd. Varmt välkomna!