Höst- och skördemarknad

Lördagen den 27 augusti kl. 11.00 – 14.00

Sockenstugan i Västerljung

Gynna ortens hantverkare och odlare!
Förtäring och lotterier

Välkommen!

Upptäck Trosabygden!

Söndagen den 25 september

Häng med på en guidad busstur i Trosa kommun

Guiderna berättar om fornminnen, viktiga personer, industrier, gårdar och skolor m.m.

Söndagen den 25/9 utgår turen från Vagnhärads järnvägsstation kl. 14.00 och tar ca tre timmar med kaffepaus, tag med egen kaffekorg.

Pris 160 kr/person. Välkommen att boka!

Kontakta Trosa Turistcenter i Rådstugan på torget; 0156-522 22 eller via info@trosa.com
arrangörer: Trosa, Vagnhärads och Västerljungs hembygdsföreningar samt Forn- och medeltidsföreningen Aradis

Välkommen till Västerljungs Hembygdsförening!

Västerljungs hembygdsförening bildades 1954 som egen förening, efter att tidigare ha ingått i Trosaortens hembygdsförening. Föreningen har ca 250 medlemmar. Portalparagrafen i stadgarna är:”Föreningens syften är att bland bygdens folk väcka och utveckla intresset för och kärlek till hembygden genom att studera, skydda och bevara socknens åldriga kultur, vårda vår bygd så, att nutida ingrepp ske så skonsamt som möjligt och i överensstämmelse med naturens lagar söka skapa ökad trivsel inom den egna bygden. Föreningen vill i sin strävan för dessa syften samla gamla och unga sockenbor.”

Verksamheter: Torpvandringar, båtutflykter, föredrag, höstmarknad, firande av Valborgsmäss och nationaldag mm.

Föreningen driver sedan 2005 Västerljungs bibliotek. Föreningen är medlem i Södermanlands Hembygdsförbund, Länsbygderåd Södermanland och Sörmlands Kustlag. Föreningen är en av initiativtagarna till Västerljungslyftet som arbetar för att utveckla det moderna Västerljung.

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna att göra vår hembygd så trivsam som möjligt.

Andra föreningar i Västerljung är Västerljungs IF och Röda Korset.

 
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter