Hitta aktivitet

maj14
Musiken på Vänga Kvarn från 14/5 - 12/9


Till aktivitet


maj30
Odensåkers hbf. Utställning av Mariestad fotoklubb

Utställning i Logården, Odensåker med Mariestad Fotoklubb
Till aktivitet


maj30
Besök på Kyrkobacka Stall och Ridhus


Till aktivitetPresskontakt

Fbordf. Jan-Olof Berglund, tel. 0500-44 11 05 alt. 0708-420453, e-post: [email protected]

Webbläsartips

Är texten för liten? Använd knapparna Ctrl och + samtidigt så blir texten större. Ctrl och – gör texten mindre.

Västergötlands Hembygdsförbund

Bygdebandskurs


Informationsträffar om Bygdeband

Välkommen till informationsträffar om Bygdeband!

Platser och tider att välja på:
Rångedala Bygdegård måndag 30/3 kl. 18.30
Odensåkers hbf. Logården tisdag 31/3 kl. 18.30
Saleby Bygdegård onsdag 1/4 kl. 18.30
Bygdeband är en av Sveriges största föreningsdrivna webbplatser och ägs sedan 2013 av Sveriges Hembygdsförbund.
Vi kommer under den här kvällen att visa och berätta hur er förening kan använda Bygdeband och vilken nytta och nöje både föreningen och Bygdebandsbesökaren har av detta.
Ni kommer även att få information om avtal och utbildning för de personer som skall arbeta med att lägga in material i Bygdeband.
Hjärtligt välkommen till en intressant kväll där du också får möjlighet att ställa frågor!

Anmäl dig senast den 26 mars till:
Back Lena Holm 070 – 282 10 20
E-post: [email protected]

För mer info. se informationsblad här


Föreningars hemsidor

Det kommer ofta ett antal frågor om föreningars hemsidor!
1. Föreningar som vill öppna en ny hemsida på hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar är det klart att påbörja att forma er sida. Ni får gärna höra av er om något är oklart! Klicka på länken nedan!

2. Föreningar som har en egen hemsida och vill fortsätta med den varianten men ändå få den integrerad med hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar, följ vad som beskrivs i information om tillvägagångssättet. Klicka på länken nedan!
Behövs ändå några råd, hör av er igen!

I länkad fil här finns beskrivning om tillvägagångssättet.
SHF.s hemsida hittar du med den här länken.
Avtalet hittar du enklast med den här länken.


Inbjudan – VGR utlyser projektfinansiering inom socialt entreprenörskap

Västra Götalandsregionens satsningar inom socialt entreprenörskap vill mobilisera och synliggöra innovativa och entreprenöriella insatser inom den sociala ekonomin. Programmet vänder sig till organisationer inom den sociala ekonomin såsom föreningar, stiftelser och kooperativ.

På VGR.s hemsida finns all information och ansökningshandlingar samlade!

Se även Social Ekonomi i Västra Götaland

Social ekFotograf: Social ek


Västergötlands museum, Skara

I morgon onsdag 25 februari kl. 19 är du välkommen att diskutera museets framtid med dess nya chef Hanna Eklöf och delar av styrelsen för Västergötlands museum. Delta i samtalet, ställ frågor och ge förslag om vilken väg vi bör ta in i framtiden. Välkommen till Västergötlands museum och delta i framtidsdiskussionen!
Läs mer i bifogad fil.


Stöd till arbetslivsmuseer

6 miljoner i bidrag till arbetslivsmuseer under 2015

Sista ansökningsdag är 16 mars

Läs mer om stödet, villkoren och hur man söker bidrag på:
Riksantikvarieämbetets webbplats
SHF.s hemsida


Föreningar med extern hemsida!

Ett antal föreningar frågar om vi kan lägga in en länk på förbundets hemsida.
Vi har tidigare haft en sida med länkar men det är inte så enkelt att sköta det för oss från förbundets del.
Därför rekommenderas följande för att det ska bli rätt:
— skriv ut och underteckna SHF.s avtal  http://www.hembygd.se/sida/om-shf/kontakt/, (mitt på sidan där det står Support www.hembygd.se) och skicka in till SHF.
— ni får därefter inloggningsuppgifter i retur från SHF.
— det som då ska göras är att lägga in länken till er hemsida i föreningsuppgifterna.

Om ni då behöver hjälp med det kan vi stå till förfogande och ordna det!


Årets Hembygdsbok utsedd

Bok om Stockolmsförort vinner priset Årets Hembygdsbok

Idag utdelas priset Årets Hembygdsbok vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset går till boken ”Brännkyrka 1913-2013. Socknen som blev 51 stadsdelar” som fyra hembygdsföreningar från Hägersten, Farsta, Brännkyrka och Enskede-Årsta ligger bakom.

”Arkivkännedom, sakkunskap och förmåga att skriva fängslande präglar denna mycket vackra och väl genomtänkta bok om en del av vår huvudstad. Storstad är också hembygd!” (ur juryns motivering).

Juryns motivering:
Stockholms läns hembygdsförbund har nominerat årets vinnare. Bakom boken står Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägerstens hembygdsföreningar.
Från politiskt beslut i Brännkyrka landskommun 1913 till dagens Söderort inom Stockholms stad, ett sekel av förändring och utveckling. Texten är pedagogisk och informativ med ett kapitel för var och en av de 51 stadsdelarna. Kart- och bildmaterialet är nästan bedövande bra.
Arkivkännedom, sakkunskap och förmåga att skriva fängslande präglar denna mycket vackra och väl genomtänkta bok om en del av vår huvudstad. Storstad är också hembygd!

Läs mer här
och här på Facebook


Höstmöten 2014

4 höstmöten är planerade i september och fördelade på platser i Västergötland med ungefärligt geografiskt avstånd så föreningarna ska få möjlighet att delta utan att åka alltför långt!

För mer info. tryck på länken här så kommer informationsbladet som skickats ut till samtliga föreningars meddelade E-postadress. (Finns fortfarande ett antal föreningar utan E-post som får det med brev).


16 nomineringar till Årets hembygdsbok

Intresset för hembygdslitteratur fortsätter att vara stort ute i hembygdsföreningarna, och i landet i övrigt. Nu håller vi tummarna för att Västergötlands nominerade bidrag ska uppfattas lika positivt av den utsedda juryn som den gör hos oss här i Västergötland.

Västergötlands nominerade bidrag kommer från Götene Fornminnes- och Hembygdsförening med Jan Blomqvist som ansvarig utgivare.

Årets hembygdsbok 2013 kommer att offentliggöras på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg vid SHF:s monter, lördagen 27 september kl. 14, av juryn,
SHF:s ordförande Birger Svanström, samt generalsekreterare Jan Nordwall.

Se övriga nominerade bidrag i SHS:s sammanställning!

Besök gärna Bok- Biblioteksmässan och kom och håll tummarna för Västergötlands nominerade bidrag, i monter E02:12.

Välkomna!