Hitta aktivitet

maj14
Musiken på Vänga Kvarn från 14/5 - 12/9


Till aktivitet


jul31
Vi firar S:ta Elindagen vid S:ta Elins källa i Skövde. Kl 18.

S.ta Elin eller S:ta Helena är Skövdes skyddshelgon.
Till aktivitet


aug1
FIKA, FOTON OCH FLORA


Till aktivitetWebbläsartips

Är texten för liten? Tryck Ctrl och + samtidigt så blir texten större!

Presskontakt

Fbordf. Jan-Olof Berglund, tel. 0500-44 11 05 alt. 0708-420453, e-post: [email protected]

Västergötlands Hembygdsförbund

Om aktivitetskalendern!

Bästa hembygdsvänner!
Lägg in så mycket ni kan av era aktiviteter i kalendern!
Men, kan vi bli överens om att ni börjar med ort eller förening i er text?
Om det bara står benämningen av er aktivitet och ingen plats ledsnar våra hemsidebesökare att titta på kalendern!

Nedan ett klipp från en av sex sidor i kalendern där endast ca 2/3-delar av aktiviteterna har en plats eller förening med i texten!
Ingen platsFotograf: Ingen plats
Jag hoppas att ni håller med om att det inte är speciellt inbjudande för flertalet besökare att vara tvungna att öppna varje aktivitet för att få veta platsen!
Ta en titt på samtliga sidor i kalendern så hittar ni exempel där platsen har en framträdande roll!

Hälsningar från hemsideredaktören!


Bidrag till hembygdsrörelsen från landsbygdsprogrammet!

Nyheter om bidragsstödet de s.k. 80 miljonerna, finns att ta del av på SHF.s hemsida.

På SHF.s sida finns en länk till Jordbruksverkets hemsida där senaste informationen finns!

Läs mer om möjligheterna att söka stöd i ”boxen” till höger om ”social ekonomi”.


En sommarhälsning från styrelsen!

SommarbildFotograf: Sommarbild

Alla medlemmar önskas en riktigt god och innehållsrik sommar!
De flesta av oss hoppas antagligen på ett förbättrat sommarväder, just nu ser det ut som en fortsättning på vårens väder som inte går till historien som den allra gynnsammaste oavsett vilka önskemål vi har.

Just nu pågår en intensiv planering av våra höstträffar och det vi  i arbetsgruppen försöker lösa är vilket innehåll träffarna ska innehålla för att samla fler föreningsfolk!
Hör gärna av er (helst E-post) om vad ni har för önskningar för att det ska vara lockande!

Via den här länken får du också lite sommarläsning i korthet från vår ”dialektskrivare” Håkansson, som på detta sätt hälsar Er!

 


Referat från Årstämman 2015

Sju medlemsföreningar har i samverkan med Förbundet arrangerat en årsstämma med ett mycket positivt slutomdöme. Samverkan har blivit ett ledord för Västergötlands Hembygdsförbund. Samverkan bidrar till stabilitet, utveckling och förnyelse. Stämman gav många goda exempel på det!

  • Tack Ann-Britt Boman för alla goda ord du satte på pränt i ditt referat om årsstämman 2015. Goda omdömen förpliktigar! Allt kan bli ännu bättre!
  • Ett ännu större tack till alla aktiva medlemsföreningar!
  • Och ett stort stort tack till alla andra som engagerade sig i Förbundets Årsstämma 2015.
  • Det största tacket kanske ändå skall riktas till Daretorpbygdens IF. Genom utmärkelsen Årets Hembygdsförening 2015 har ni bidragit till att synliggöra allt det engagemang som ibland verkar i det dolda i hembygdsrörelsen. Ett stort Grattis till er!
  • Vi håller också tummarna för årets nominerade hembygdsbok: ”Byn som försvann”. Boken handlar om Stjärnebo by i Ambjörnarps socken i Kinds härad i sydöstra delen av Västergötland. Den är skriven av Lars Josefsson med rötter i Ambjörnarps hembygdsförening.

”Boken utstrålar värme och ett genuint intresse, och det är viktigt i en bok med så djupgående människoskildringar med balans och hänsynsfullhet. Boken om byn som försvann innehåller också analyser och reflektioner över utvecklingen, något som vi inte möter så ofta i hembygdslitteratur. En av hembygdsrörelsens stora uppgifter är att ge sammanhang och meningsfullhet. Vi ser bakåt, lever i nuet och har tankar om en bra framtid.” (ur motiveringen)

En verksam Hembygdsrörelse kräver dialog och samverkan.
I Västergötlands Hembygdsförbund är vi cirka 40 000 medlemmar som håller Hembygdsrörelsen levande!

Tack för stort Engagemang!


Föreningars hemsidor

Det kommer ofta ett antal frågor om föreningars hemsidor!
1. Föreningar som vill öppna en ny hemsida på hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar är det klart att påbörja att forma er sida. Ni får gärna höra av er om något är oklart! Klicka på länken nedan!

2. Föreningar som har en egen hemsida och vill fortsätta med den varianten men ändå få den integrerad med hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar, följ vad som beskrivs i information om tillvägagångssättet. Klicka på länken nedan!
Behövs ändå några råd, hör av er igen!

I länkad fil här finns beskrivning om tillvägagångssättet.
SHF.s hemsida hittar du med den här länken.
Avtalet hittar du enklast med den här länken.


Inbjudan – VGR utlyser projektfinansiering inom socialt entreprenörskap

Västra Götalandsregionens satsningar inom socialt entreprenörskap vill mobilisera och synliggöra innovativa och entreprenöriella insatser inom den sociala ekonomin. Programmet vänder sig till organisationer inom den sociala ekonomin såsom föreningar, stiftelser och kooperativ.

På VGR.s hemsida finns all information och ansökningshandlingar samlade!

Se även Social Ekonomi i Västra Götaland

Social ekFotograf: Social ek


Västergötlands museum, Skara

I morgon onsdag 25 februari kl. 19 är du välkommen att diskutera museets framtid med dess nya chef Hanna Eklöf och delar av styrelsen för Västergötlands museum. Delta i samtalet, ställ frågor och ge förslag om vilken väg vi bör ta in i framtiden. Välkommen till Västergötlands museum och delta i framtidsdiskussionen!
Läs mer i bifogad fil.


Stöd till arbetslivsmuseer

6 miljoner i bidrag till arbetslivsmuseer under 2015

Sista ansökningsdag är 16 mars

Läs mer om stödet, villkoren och hur man söker bidrag på:
Riksantikvarieämbetets webbplats
SHF.s hemsida


Föreningar med extern hemsida!

Ett antal föreningar frågar om vi kan lägga in en länk på förbundets hemsida.
Vi har tidigare haft en sida med länkar men det är inte så enkelt att sköta det för oss från förbundets del.
Därför rekommenderas följande för att det ska bli rätt:
— skriv ut och underteckna SHF.s avtal  http://www.hembygd.se/sida/om-shf/kontakt/, (mitt på sidan där det står Support www.hembygd.se) och skicka in till SHF.
— ni får därefter inloggningsuppgifter i retur från SHF.
— det som då ska göras är att lägga in länken till er hemsida i föreningsuppgifterna.

Om ni då behöver hjälp med det kan vi stå till förfogande och ordna det!


Årets Hembygdsbok utsedd

Bok om Stockolmsförort vinner priset Årets Hembygdsbok

Idag utdelas priset Årets Hembygdsbok vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset går till boken ”Brännkyrka 1913-2013. Socknen som blev 51 stadsdelar” som fyra hembygdsföreningar från Hägersten, Farsta, Brännkyrka och Enskede-Årsta ligger bakom.

”Arkivkännedom, sakkunskap och förmåga att skriva fängslande präglar denna mycket vackra och väl genomtänkta bok om en del av vår huvudstad. Storstad är också hembygd!” (ur juryns motivering).

Juryns motivering:
Stockholms läns hembygdsförbund har nominerat årets vinnare. Bakom boken står Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägerstens hembygdsföreningar.
Från politiskt beslut i Brännkyrka landskommun 1913 till dagens Söderort inom Stockholms stad, ett sekel av förändring och utveckling. Texten är pedagogisk och informativ med ett kapitel för var och en av de 51 stadsdelarna. Kart- och bildmaterialet är nästan bedövande bra.
Arkivkännedom, sakkunskap och förmåga att skriva fängslande präglar denna mycket vackra och väl genomtänkta bok om en del av vår huvudstad. Storstad är också hembygd!

Läs mer här
och här på Facebook