Hitta aktivitet

maj14
Musiken på Vänga Kvarn från 14/5 - 12/9


Till aktivitet


aug5
Stenbilen


Till aktivitet


sep4
Grillafton på Högen


Till aktivitetWebbläsartips

Är texten för liten? Tryck Ctrl och + samtidigt så blir texten större!

Presskontakt

Fbordf. Jan-Olof Berglund, tel. 0500-44 11 05 alt. 0708-420453, e-post: [email protected]

Västergötlands Hembygdsförbund

Ny information om Landsbygdsprogrammets olika stöd

På Jordbruksverkets webbplats finns ny information om Landsbygdsprogrammets olika stöd. Det handlar om stödet till landets hembygdsgårdar men också andra stöd som hembygdsföreningar kan söka: Stöd till satsningar på rekreation och turistinformation, natur- och kulturmiljöer, samt stöd för projekt inom Lokalt ledd utveckling (Leader).


Gemensamt Höstmöte och Bygdebandsinformation

I år packar vi ihop Bygdebandsinformation med förbundets höstmöte vid samma tillfälle!
Vi startar med Bygdebandsinformation kl. 16.00 och efter paus fortsätter vi med höstmötet.
Med erfarenhet av tidigare år försöker vi att förbättra den lättsamma tonen som inbjuder till en givande dialog mellan deltagarna från förbundet och föreningarna.

Vårt mål är att fler deltagare kommer till de 3 möten vi i år kommer att genomföra i Västergötland, Sventorp, (öster om Skövde), Rångedala och Sollebrunn.
Några år tillbaka i tiden kallades det ordförandeträffar, så är det inte längre!
Från förbundets sida vill vi få höstmötena att bli ”det fria ordets möte”, d.v.s. förbundet ger angelägen information, tar emot tips och kritik, (både positiv och negativ)! Huvudsyftet är att vi tillsammans utvecklar och förmedlar kulturarvet och verksamheten i landskapet för att ge kommande generationer ett begrepp om varför dagens samhälle ser ut si eller så. (Var och en får fritt tolka de sista 8 orden enligt sitt eget omdöme, men det avser ”kulturarvet”)!

För mer info. och anmälan se info.bladet här!

 


Nyheter i Kursprogrammet 2015

Trädgårdsresorna är uppdaterade!

Nytt:  Inspirationsdag om föreningsutveckling!

Se vidare under knappen ”Kursprogram 2015″ i vänstermenyn


Om aktivitetskalendern!

Bästa hembygdsvänner!
Lägg in så mycket ni kan av era aktiviteter i kalendern!
Men, kan vi bli överens om att ni börjar med ort eller förening i er text?
Om det bara står benämningen av er aktivitet och ingen plats ledsnar våra hemsidebesökare att titta på kalendern!

Nedan ett klipp från en av sex sidor i kalendern där endast ca 2/3-delar av aktiviteterna har en plats eller förening med i texten!
Ingen platsFotograf: Ingen plats
Jag hoppas att ni håller med om att det inte är speciellt inbjudande för flertalet besökare att vara tvungna att öppna varje aktivitet för att få veta platsen!
Ta en titt på samtliga sidor i kalendern så hittar ni exempel där platsen har en framträdande roll!

Hälsningar från hemsideredaktören!


Bidrag till hembygdsrörelsen från landsbygdsprogrammet!

Nyheter om bidragsstödet de s.k. 80 miljonerna, finns att ta del av på SHF.s hemsida.

På SHF.s sida finns en länk till Jordbruksverkets hemsida där senaste informationen finns!

Läs mer om möjligheterna att söka stöd i ”boxen” till höger om ”social ekonomi”.


En sommarhälsning från styrelsen!

SommarbildFotograf: Sommarbild

Alla medlemmar önskas en riktigt god och innehållsrik sommar!
De flesta av oss hoppas antagligen på ett förbättrat sommarväder, just nu ser det ut som en fortsättning på vårens väder som inte går till historien som den allra gynnsammaste oavsett vilka önskemål vi har.

Just nu pågår en intensiv planering av våra höstträffar och det vi  i arbetsgruppen försöker lösa är vilket innehåll träffarna ska innehålla för att samla fler föreningsfolk!
Hör gärna av er (helst E-post) om vad ni har för önskningar för att det ska vara lockande!

Via den här länken får du också lite sommarläsning i korthet från vår ”dialektskrivare” Håkansson, som på detta sätt hälsar Er!

 


Referat från Årstämman 2015

Sju medlemsföreningar har i samverkan med Förbundet arrangerat en årsstämma med ett mycket positivt slutomdöme. Samverkan har blivit ett ledord för Västergötlands Hembygdsförbund. Samverkan bidrar till stabilitet, utveckling och förnyelse. Stämman gav många goda exempel på det!

  • Tack Ann-Britt Boman för alla goda ord du satte på pränt i ditt referat om årsstämman 2015. Goda omdömen förpliktigar! Allt kan bli ännu bättre!
  • Ett ännu större tack till alla aktiva medlemsföreningar!
  • Och ett stort stort tack till alla andra som engagerade sig i Förbundets Årsstämma 2015.
  • Det största tacket kanske ändå skall riktas till Daretorpbygdens IF. Genom utmärkelsen Årets Hembygdsförening 2015 har ni bidragit till att synliggöra allt det engagemang som ibland verkar i det dolda i hembygdsrörelsen. Ett stort Grattis till er!
  • Vi håller också tummarna för årets nominerade hembygdsbok: ”Byn som försvann”. Boken handlar om Stjärnebo by i Ambjörnarps socken i Kinds härad i sydöstra delen av Västergötland. Den är skriven av Lars Josefsson med rötter i Ambjörnarps hembygdsförening.

”Boken utstrålar värme och ett genuint intresse, och det är viktigt i en bok med så djupgående människoskildringar med balans och hänsynsfullhet. Boken om byn som försvann innehåller också analyser och reflektioner över utvecklingen, något som vi inte möter så ofta i hembygdslitteratur. En av hembygdsrörelsens stora uppgifter är att ge sammanhang och meningsfullhet. Vi ser bakåt, lever i nuet och har tankar om en bra framtid.” (ur motiveringen)

En verksam Hembygdsrörelse kräver dialog och samverkan.
I Västergötlands Hembygdsförbund är vi cirka 40 000 medlemmar som håller Hembygdsrörelsen levande!

Tack för stort Engagemang!


Föreningars hemsidor

Det kommer ofta ett antal frågor om föreningars hemsidor!
1. Föreningar som vill öppna en ny hemsida på hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar är det klart att påbörja att forma er sida. Ni får gärna höra av er om något är oklart! Klicka på länken nedan!

2. Föreningar som har en egen hemsida och vill fortsätta med den varianten men ändå få den integrerad med hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar, följ vad som beskrivs i information om tillvägagångssättet. Klicka på länken nedan!
Behövs ändå några råd, hör av er igen!

I länkad fil här finns beskrivning om tillvägagångssättet.
SHF.s hemsida hittar du med den här länken.
Avtalet hittar du enklast med den här länken.


Inbjudan – VGR utlyser projektfinansiering inom socialt entreprenörskap

Västra Götalandsregionens satsningar inom socialt entreprenörskap vill mobilisera och synliggöra innovativa och entreprenöriella insatser inom den sociala ekonomin. Programmet vänder sig till organisationer inom den sociala ekonomin såsom föreningar, stiftelser och kooperativ.

På VGR.s hemsida finns all information och ansökningshandlingar samlade!

Se även Social Ekonomi i Västra Götaland

Social ekFotograf: Social ek


Västergötlands museum, Skara

I morgon onsdag 25 februari kl. 19 är du välkommen att diskutera museets framtid med dess nya chef Hanna Eklöf och delar av styrelsen för Västergötlands museum. Delta i samtalet, ställ frågor och ge förslag om vilken väg vi bör ta in i framtiden. Välkommen till Västergötlands museum och delta i framtidsdiskussionen!
Läs mer i bifogad fil.