Hitta aktivitet

jan22
Årsmöte


Till aktivitet


jan26
Släktforskarträffar


Till aktivitet


feb1
Vinterting

Vinterting för hembygdsföreningarna på Eklundshof.
Till aktivitetÅRSMÖTET 2015

Årsmötet 2015 äger rum lördagen den 11 april i Huddunge. Värd för arrangemanget är Huddunge hembygdsförening. Detaljerat program och handlingar till årsmötet kommer att läggas ut senare. Reservera dagen!

Välkommen till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund!

Hembygdsrörelsens regionala förbund i Uppsala län.

  Temakväll Vårda

Fotograf: Temakväll Vårda