Hitta aktivitet

Nov11
Öppet hus 7 december 2014


Till aktivitet


Nov27
Temakväll för hembygdsföreningar: Hur tar vi hand om våra samlingar?


Till aktivitet


Nov29
Stenungsbakning på Kvarngården!


Till aktivitetVälkommen till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund!

Hembygdsrörelsens regionala förbund i Uppsala län.

 

 

Vårutflykt maj 2014