Skrivelse ang. Uddby gård

Hur ska Uddby gård utvecklas?

Tyresö kommun har på sin hemsida den 27 januari meddelat att familjen Magnusson har beslutat att inte förlänga arrendet av Uddby gård.

På Uddby bidrar djuren till att hålla landskapet öppet. Gården står öppen för skolklasser och andra besökare. En kulturskatt där dagens barn och ungdomar kan lära sig mer om hur ett lantbruk fungerar. För de flesta kulturellt intresserade är det självklart att ett litet jordbruk i Stockholmsområdet inte är ”lönsamt”. Det fordras kommunalt stöd på samma sätt som för t.ex. idrottsanläggningar, kulturhus, skidspår, parker o.s.v.

Familjen Magnusson har arrenderat Uddby sedan 1929. Under decennier har familjen Magnusson samlat och köpt in värdefulla föremål från nu försvunna Tyresögårdar och torp. För Tyresö Hembygdsförening är Uddby gård ett ovärderligt levande hembygdsmuseum, med flera återkommande utställningar och arrangemang.

Hembygdsföreningen är oroad över vad som nu händer på Uddby. Vi är mycket intresserade av att utifrån vår förenings utgångspunkt delta i en fortsatt diskussion om Uddby/Albys framtida utveckling.

Med vänlig hälsning

1 februari 2015

Tyresö Hembygdsförening

Alfhild Hög                                               Alf Hasselgren

Vice ordförande                                       Informationsansvarig

Kutur i höstmörkret den 11 november

Eric Magnusson berättade om kulturarv i förändring – i naturreservatet kring Alby och Uddby har det inte bedrivits någon skogsvård på flera decennier varför en igenbuskning skett och därmed många fågelarter försvunnit. Äldre och nytagna bilder visades. Vi var 65 personer som lyssnade i Kvarnhjulets lokal Nyfors.

okändFotograf: okänd

 

Visafton på Uddby gårdskafé

Kerstin EngbergFotograf: Kerstin EngbergDen 16 oktober framträdde vår medlem Monica Wallstedt från Visans vänner med gitarr, egna sånger, traditionella visor och dikter i en mycket uppskattad visafton på Uddby gårdskafé. Monica ackompanjerades av Alf Hansson på dragspel. Han spelar även bas i Tyresö jazzband. Publiken medverkade med bravur i alla allsångsinslagen.

Vandring till Måndalsfortet på Kulturarvsdagen den 14 september 2014

Jan BergströmFotograf: Jan Bergström

Hembygdsföreningens vandring utmed en del av Korvlinjen med besök i Måndalsfortet samlade i september ett 40-tal deltagare. Korvlinjen kallas det fasta försvar för Stockholm som började byggas för mer än 100 år sedan. En serie befästningar skulle hindra fienden att nå fram till Stockholm. Från nedgrävda och gjutna skydd vid strategiska punkter skulle man med gevär och kulsprutor stoppa fiendens framfart. Befästningarna låg 15 – 20 km söder och norr om Stockholm.

På den tiden var det privatpersoner som samlade in medel för att genomföra bygget. Namnet Korvlinjen kommer från de halvrunda takkonstruktionen i betong som slingrade sig liksom en korv genom landskapet. Avsikten var att kunna bemanna linjen med cirka 40 000 soldater.

Jan BergströmFotograf: Jan Bergström

De flesta befästningarna är numera rivna eller håller på att tas över av naturen, men några fort och värn i Tyresö är fortfarande efter över 100 år i förvånansvärt gott skick.

Vid vandringen var Björn Svanström, tidigare verksam inom Stockholms försvarsområde, vår utmärkta guide.

Från vernissagen av utställningen Längs vägen den 14 juni

Jan BergströmFotograf: Jan Bergström

Jan BergströmFotograf: Jan Bergström

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter