Hitta aktivitet

apr30
Valborgsmässofirande vid Ahlstorp, Tyresö Hembygdsförening


Till aktivitet


maj3
Gökotta


Till aktivitet


maj17
Hembygdshelg på Uddby gård, Tyresö


Till aktivitetValborgsmässofirande

Stugan öppen från 19.00. Kaffesrvering och grillning av korv. Elden tänds 20.00. Tyresökören medverkar

Tyresö Hembygdsförening

Tyresö Hembygdsförening

 

1972 bildades Tyresö hembygdsförening för att tillvarata kännedom om det som höll på att försvinna när kommunen förvandlades från lantlig idyll med jordbruk och fritidsbebyggelse till storstadssatellit med höghus och stora villaområden.
Vi har i dag ca 240 medlemmar, men som i många andra föreningar är det bara en liten del som är aktiva.

Vi förvaltar åt kommunen ett gammalt båtsmanstorp, Ahlstorp, som ligger inom Alby friluftsområde. Under 1970-talet började torpet att förfalla efter att en längre tid varit sommarbostad. Hembygdsföreningen fick vetskap om att någon hade börjat plocka bort taktegel mm. Några medlemar tog sig till torpet på nyårsdagen 1980 och kunde konstatera att man snarast måste få igång en räddningsauktion. Kommunen kontaktades och,
tillsammans med Riksantikvarieämbetet och hembygdsföreningen, upprättades en plan för torpets iordningställande och skötsel. Hembygdsföreningen fick förtroendet att förvalta torpet.

Där har vi aktiviteter året runt.
På vårvintern har vi två gånger öppet hus då vi serverar kaffe  med semla. Korv kan man grilla över öppen eld.
Valborg firar vi med eld och sångkör som sjunger in våren.
Under sommaren har vi inga egna aktiviteter där, men kyrkan och skolan brukar utnyttja
torpet. Det har också blivit en omtyckt rastplats på  Sörmlandsleden.
På hösten har vi åter öppet hus, oftast serveras kaffe med äppelkaka.
Sist på året har vi vår gammaldags julmarknad med egna alster och en del inköpta hantverksprodukter.

En nackdel är att det inte finns någon el-ström på platsen, så det kan bli tungarbetat ibland.
På våren har vi en gökotta då vi samlas på någon lämplig plats och under kunnig ledning får veta vad vi ser och hör av fågellivet. Vår och höst har vi också en vandring runt i naturen. Det är ju nära till stora strövområden, Tyresta nationalpark ligger delvis inom kommunen.
Vi brukar även några gånger per år anordna besök på något museum eller dylikt,
samt göra en lite längre bussutflykt. Under senare år har vi haft glädjen att se fler och fler barnfamiljer som upptäckt våra aktiviteter.

I Bollmora hyr vi en arbetslokal där vi har våra styrelsemöten och andra träffar. Här tillverkar vi mycket till julmarknaden och här har vi också arkiven.
Fotoarkivet om-spänner hela 1900-talet med ca 5000 foton i svart/vitt och runt
1000 diabilder. Allt ordnat i en databas. Därutöver har vi en hel del bilder som vi kallar aktivitetsfoton, dvs. foton från möten, utflykter, resor mm.
Vi har även andra arkivalier i form av böcker, tidskrifter, ljudband, film, video, gamla bruksföremål mm. Dessa håller vi också på att lägga in i en databas.

 

 


Årsmöte 2014

Årsmötet genomfördes den 20 februari närvarande var ca 55 personer. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Lennart Skoog, Alf Hasselgren och Torbjörn Pettersson. Författarna till boken om Brevik tilldelades stipendium från Yngve Lundells minnesfond. Monica Wallstedt framförde några visor och Johan trollade.