Hitta aktivitet

sep1
Arbetskvällar under sommaren

Välkomna till Tångeråsagården, tisdagskvällar kl. 18.00! Då hjälps vi åt att fixa olika saker som behöver göras samt umgås över en kopp kaffe.
Till aktivitet


sep5
Städ- och iordningsställardag i sockencentrum

Vi hjälps åt att städa, bygga marknadsstånd samt ställa iordning inför årets Tångeråsadag. Start ca 9.00. Föreningen bjuder på lättare lunch och fika. Välkomna!
Till aktivitet


sep6
Tångeråsadagen, kl. 11.00 - 17.00

Välkomna till årets hembygds- och trivseldag i Tångeråsa. För årets musikunderhållning svarar Christer och Christina Folkesson samt Hällseby Anders. Se anslag.
Till aktivitetFilmkvällar i Tångeråsagården

Vårens filmkvällar är över. Är du intresserad av att vara med till hösten? Ta kontakt med Lasse Karlsson tel 070-644 52 32 så får du veta mer.

Tångeråsadagen 2015

På söndag den 6/9 är det dags för årets Tångeråsadag.  Vi avslutar årets sommarsatsningar på det vanliga vistet med vår stora hembygds- och trivseldag, Tångeråsadagen. Programmet hittar ni i bifogad fil.  VÄLKOMNA!  Tångeråsadagen 2015


Lite historik

Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.