Hitta aktivitet

maj3
Städdag i Tångeråsa sockencentrum

Vi vårstädar både ute och inne och gör fint inför säsongens öppethållande. Välkomna alla som kan! Bjuds på förstärkt fika.
Till aktivitet


maj4
Öppen kyrka och Café

Nu finns möjlighet att, to och sö em, besöka Tångeråsa kyrka, värdar finns på plats. Kaffeservering i Tångeråsagården. Varmt välkomna!
Till aktivitet


maj8
Öppen kyrka och Café

Nu finns möjlighet att, to och sö em, besöka Tångeråsa kyrka, värdar finns på plats. Kaffeservering i Tångeråsagården. Varmt välkomna!
Till aktivitetVälkommen till Tångeråsa Bygdeförening


Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.