Hitta aktivitet

Dec24
Julnattsmässa i Tångeråsa kyrka kl. 23.30

Traditionell Julnattsmässa i Tångeråsa kyrka. Präst: Kristina Lindström. Musikmedverkan: Alexandra Zoffman på fiol. Välkomna!
Till aktivitetTångeråsadagen 2014

Den 7 september, var det final för årets Sommaröppet i Tångeråsa med vår traditionella Tångeråsadag.

I år hade vi verkligen tur med vädret. Det blev en mycket härlig dag med många besökare som kunde ta del av en mängd olika attraktioner.

Ett stort tack till alla besökare, alla funktionärer och medverkande för att ni kom och hjälpte till att göra Tångeråsadagen till en verklig trivseldag.

Styrelsen

 


Välkommen till Tångeråsa Bygdeförening


Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.