Hitta aktivitet

jul23
Sommaröppet i Tångeråsa 14 - 18

Öppet i Tångeråsa. Utöver visningar av kyrka och bygdemuséum samt café och hantverksbutik så görs onsdagsvandringar på Munkastigen. 14.00 andakt i kyrkan.
Till aktivitet


jul24
Sommaröppet i Tångeråsa 14 - 18

Barnens dag. Utöver det vanliga öppethållandet görs vandring på mossen. I bygdegården är det gammaldagsskola, pyssel alt. gamla arbetsmetoder samt djurakt.
Till aktivitet


jul25
Sommaröppet i Tångeråsa 14 - 18

Öppet i Tångeråsa med guidade visningar av kyrka och bygdemuséum. Här finns även Café och Hantverksbutik samt en fotoutställning med lokala motiv.
Till aktivitetUtställning på Trystorp

SETT och SYTT, Bilder i fritt broderi och lapptäcken av Siv Stenmalm f. Sjöberg 19 - 27 juli kl. 13 - 18

Sommaröppet i Tångeråsa 2014

NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRETS ÖPPETHÅLLANDE I TÅNGERÅSA

I samarbete med Edsbergs församling genom Tångeråsa sockenråd och Tångeråsa kyrkliga syförening kommer vi att ha öppet på söndag och torsdag eftermiddag mellan kl. 14.00 – 17.00. Vi startar på söndag den 4 maj och har öppet fram till finalen på Tångeråsadagen den 7 september. Under de här dagarna kommer vår unika medeltida träkyrka att vara öppen för besökare och guider finns på plats. Under samma tid kommer det att vara kaffeservering i Tångeråsagården, f.d. församlingshemmet.

Även i år satsar vi  på ”Sommaröppet i Tångeråsa”. Det innebär att vi, under tiden 7 juli – 27 juli, har öppet varje dag mellan kl. 14.00 – 18.00. Under den här perioden kan ni, utöver att besöka kyrkan och caféet, även handla i vår hantverksbutik och besöka bygdemuséet. Flera dagar i veckan tillkommer ytterligare aktiviteter som stickcafé på måndag, pilgrimsvandringar samt andakt på onsdagar, barnens egen dag på torsdagar, föreläsningar om kyrkan samt möjligheter att söka sina rötter på söndagar samt avslutande musikhudstjänster på lördagar. För mer information hänvisas till information här på hemsidan samt till särskilt utgivet programblad. Sommaroppet


Välkommen till Tångeråsa Bygdeförening


Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.