Hitta aktivitet

feb9
Träff med Tångeråsa syförening

Träff med Tångeråsa kyrkliga syförening klockan 14.00 i Tångeråsagården. Välkomna!
Till aktivitet


feb12
Cafékväll i Tångeråsagården kl. 18.30

Cafékväll. Jens Frandsen berättar om sitt arbete som präst och missionär i Peru. Kostnad 60:- inklusive kaffe. VÄLKOMNA!
Till aktivitet


feb19
Arbetskväll i Tångeråsagården, start 18.00

Arbetskväll där vi hjälps åt att fixa olika saker som behöver göras. Kaffebryggare står på. Välkommen om du kan!
Till aktivitetFilmkvällar i Tångeråsagården

Vi är några som börjat träffas på tisdagskvällar för att umgås, ta en fika och titta på film. Är du intresserad av att vara med? Ta kontakt med Lasse Karlsson tel 070-644 52 32 så får du veta mer.

Välkommen till Tångeråsa Bygdeförening


Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.