Hitta aktivitet

apr27
Årsmöte


Till aktivitet


maj6
3000 år i Skålhamra kvighage


Till aktivitet


maj10
Sevärdheter mellan tre sjöar


Till aktivitetNytt postnummer

Från och med 3 mars är postnumret till oss 183 38

Välkommen till Täby Hembygdsförening

OBS       Vår postadress är ändrad till 183 38  Täby

ÅRSMÖTE

söndagen den 27 april kl. 13.00
i Tibblekyrkan i anslutning till gudstjänsten

Vår förening är till för att hjälpa täbyborna att lära känna sin hembygd.

Vi vill värna om den värdefulla kulturmiljö som finns i kommunen samt dokumentera och bevara det bästa från förr, till ett framtida trivsamt Täby. Detta innebär bland annat att man på olika sätt i sin verksamhet vårdar och synliggör hembygdens kultur och miljöer.

Täby Hembygdsförening bildades 1942 och det var den stora förändringen från landsbygd till tätort som stimulerade hembygdsarbetet i Täby.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening. Den är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund.

Idag är Täby Hembygdsförening omkring 1500 medlemmar varav 1450 betalande. Dessa får fyra nummer av tidningen ”Hembygd i Täby” per år och ett rikt programutbud. Föreningen driver egen förlagsverksamhet med utgivning av böcker om vår verksamhet och olika kommundelar. Det kan vara rundturer och vandringar, föreläsningar och studiecirklar, utställningar och marknader, brasaftnar, filmförevisningar och fester.