Hitta aktivitet

apr30
Valborgsmässofirande vid Runtuna kyrka


Till aktivitet


maj30
Gökotta vid torpet Lugnet i Runtuna


Till aktivitet


jun6
Nationaldagsfirande i Nyköping


Till aktivitetRuntuna-Lids Sockenblad

Nästa Sockenblad kommer att delas ut till medlemmarna under april 2015

Krönikan

Nu har nya utgåvan av vår årsskrift Krönikan blivit klar. Den kommer att säljas vid dörr så småningom i Runtuna och Lid av våra postutdelare Pris 120 kr. Övriga kan beställa den hos Anita Sederström, Borgdalsgången 18, 611 57 Nyköping, tel 0155-241085 eller e-post [email protected] Krönikan kommer dessutom att finnas till försäljning hos Kullbergs efter nyår.

Frilufts- gudstjänst

Under första halvan av juli står vi som värdar för en ekumenisk friluftsgudstjänst vid Löfåsen

Underhållning

Under andra halvan av maj planerar vi en allsångsafton vid Löfåsen med Eva Tjörnebo

Runtuna-Lids Hembygdsförening

Bygdeband

Till den 24 januari 2009 hade Anita Sederström och Joe Eklöf från vår förening anmält sig, att på Åsa folkhögskola i Sköldinge få en första information om den nyskapade nationella databasen Bygdeband.se.

Sveriges Hembygdsförbund och släktforskarföretaget Genline hade slutit ett avtal om bildandet av Bygdeband, där alla till Hembygdsförbundet anslutna hembygdsföreningar kan registrera all sin hembygdsforskning i den gemensamma databasen.

Efter dagens slut hade Anita och Joe med sig hem ett avtalsdokument om att ansluta sig till Bygdeband. Vid nästkommande styrelsemöte beslöt styrelsen att följa rekommendationen om att ansluta sig. Avtalet skrevs under och skickades in till Genline.

Eftersom Anita för hembygdsföreningens räkning har forskat i olika kyrkböcker under flera decennier fanns redan mycket material att registrera redan vid starten. Detta är material som har använts t ex i årsskriften Krönikan under årens lopp. Dessutom fick vi tillgång till kyrkböcker av olika slag i Genlines dataregister. Anita har koncentrerat sig på att registrera platser inom våra två socknar Lid och Runtuna. D v s torp, stugor, gårdar o s v. Detta har hon kompletterat med bilder, både gamla och nytagna, samt olika dokument och berättelser som inkommit om respektive plats och  dess personer under årens lopp. Joe har sedan registrerat personer till dessa platser, dels de som Anita redan har forskat fram, dels kompletterat med personer ur kyrkböckerna i Genline.

Genline skapade en morot till föreningarna: Vid uppnådda 1 000 poster fick varje föreningen 1 000 kr i flitbonus, vilket vår förening uppnådde för länge sedan. I februari 2012 hade vi 25 585 poster registrerade, vilket gav oss en sjundeplats i Sverige och första plats i Sörmland. I december 2013 har vi i Runtuna-Lid totalt lagt in 7 605 personer, 520 platser, 1185 dokument och 1717 bilder, och detta ökar hela tiden.

Genline ansåg dock att de inte kunde få ekonomi i projektet och hoppade av detta. Sveriges Hembygdsförbund står därför nu som ägare av Bygdeband.

Besökarna har fritt tillträde till Bygdebands hemsida from 2013.  Klicka här Bygdeband Runtuna-Lid så kommer du direkt till vår del av Bygdeband.

Joe Eklöf

Fotograf: Joe Eklöf

Mats Hedblom från Bergshammars hembygdsförening

 Genline utsåg ett antal faddrar för Bygdeband i Sverige och som ska vara hembygds-föreningarna behjälpliga vid behov. I Sörm-land blev Mats Hedblom från Bergshammars hembygdsförening fadder, vilket han är även efter Hembygdsförbundets övertagande av Bygdeband. Den 8 maj 2011 hade vår förening en hemvändardag i Runtuna bygdegård då Mats fick visa hur Bygdeband fungerade.


Tillbaka