Hitta aktivitet

Inga aktiviteter


Julmarknad

Välkomna till traditionell julmarknad i Möllebackagården den 6 dec. 2014. Mer information finns under rubriken aktivitetr.

Litteratur

 

Samtliga böcker finns till försäljning på Möllebackagården.
Böckerna kan också beställas genom kansliet.
Porto tillkommer.
Tel:0457-134 64

………………………………………………………………………………………………………………………………

 Göholm – Blekingeboken 2014

Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund

Göholm var en ”amiralitetsgård” som under lång tid ägdes av sjömilitärer. Mest känd är säkert Johan Puke (1751-1816), som gjorde en ovanlig klassresa. Han var född utom äktenskapet, ofrälse, men blev så småningom adlad och utsedd till generalamiral och statsråd, bl a efter bedriften att ha lotsat den instängda svenska flottan ut ur Viborgska viken. Det var Puke som lät uppföra det nuvarande, senare påbyggda corps de logiet på Göholm. Själv vilar han i ett mausoleum någon kilometer från huvudbyggnaden.

Pris: 200 kr

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Blekingebok 2013

 

Konstmöten i Blekinge

De allra flesta konstverk som presenteras i denna bok ingår i Blekinge Museums samlingar, kompletterade med några enstaka exemplar på betydelsefulla verk och konstnärshändelser ute i det offentliga från olika platser i Blekinge.

Text: Tullan Gunér, Blekinge Museum.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ett porträtt av Gustaf Arnolds 1881-1969 och den miljö han levde i.

 

Gustaf Arnolds

Ett porträtt av Gustaf Arnolds 1881-1969 och den miljö han levde i.

Pris: 110 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Blekingeboken 2006
Författare Harald Andersson har skrivit två kapitel om Heliga Kors Kyrka i Ronneby som handlar om väggmålningar, språkband och kartuscher.
Författare Stefan Flög  har skrivit två kapitel vilka handlar om Karlskrona Weckoblad samt Tjurkös röda granit.
Författare Åke Werdenfels har skrivit om engelska flottan och Hanö.
Författare Mikael Henriksson har skrivit om fornsakssamlande ur en blekingsk aspekt.

Pris:150 kr

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Blekingebilder från två århhundraden
Bilderna från 1700-talets och det tidiga
1800-talets Blekinge som här tecknas
är till största delen sammanställda ur
äldre handlingar och tryck från det
Henschenska Släktarkivet i Uppsala
Universitetsbibliotek.

Sammanställt av Folke Henschen.

Pris: 40 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Blasius König, borgmästaren
En betydelsefull makthavare i 1600-talets Blekinge.
Under skånska kriget blev han känd som en hårdför
snapphanejägare. Han deltog också i återerövrandet
av Kristianopels och Karlhamns fästningar.

Författare: Kjell Öhman

Pris: 200 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Med Hälsning från Ronneby (Vykortsbok)
Vykort från Ronneby stad och hälsobrunnen,
Ronnebyån med dess omgivningar åt norr
och söder samt skärgården. Tidsmässigt spänner
boken över perioden 1890-talets slut – krigs-
utbrottet 1939 med något enstaka nedslag
i 1940- och 50-tal.

Författare Björn O Svensson.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

I vykortens Ronneby (Vykortsbok)
Vykort från Ronneby med omnejd,
utgivna under 1900-talets första hälft.
Det fashionabla kurortslivet sätter ännu
sin prägel på staden, industrins hjul har
kommit i ordentlig rullning, kommunikationerna
är utmärkta och affärslivet blomstrar.

Författare Björn O Svensson.

Pris: 250 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

I med- och motgång, Ronneby under 1000 år
En samlad skildring i kronologisk ordning av
huvuddragen av vad vi vet eller tror oss veta
om staden Ronneby, från det den första gången
omnämns på 1200-talet fram till våra dagar.

Författare Björn O Svensson.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Ungdomstid, Blekingeboken 2009
Denna blekingebok har ungdom som tema.
Den handlar om att vara ung idag,
men också om hur det en gång var.
Boken bygger på etnologisk dokumentation
som genomfördes av Blekinge Museum 2007-2009
och material ur museets arkiv.

Pris: 150 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Ronneby stadsbok 1634-1640
Boken är det äldsta sammanhängande
domstolsprotokollet från Blekinge.
Här får man en samlad bild av rättslivet
i en småstad i det danska riket strax före
den förödande pesten och den svenska
erövringen på 1650-talet.

Utgivare: Professor Bengt Ankarloo,
professor i historia vid Lunds universitet.
Pris: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Medelsta härad
Är en ursprungligen på latin avfattad avhandling
från 1748 om Blekinge härad. Skriften avhandlar
bl.a. socknar och städer däribland Ronneby.

Översättare: Åke Blennow, Kallinge.

Pris: 100 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Lefnadsteckning på vers och prosa
Det lilla häftet är en sammanställning
av en fyrtiofemsidig handskrift från
Sven Hansson f 1817 i Hjortsberga.
Han var lekbroder på Johannishus slott
innan han tog tjänst i Stockholm.
I slutet av 1860-talet flyttade han till
Amerika och var därmed en av de
svenskar som tidigt emigrerade till
det stora landet i väster.

Pris: 60 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Strandhugg, Blekingeboken 2010
Detta är den första av två årgångar som berättar
om kustkulturen i Blekinge.
Här handlar det om strandförskjutningen i Blekinge
från istid till nutid. Ett skärgårdshemman på Tärnö
samt jakt, fiske och båtbyggeri.

Pris: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Kustbygd, Blekingeboken 2011
I den här årgången fortsätter berättelserna om kustkulturen,
först med ett kapitel om bebyggelse och sommarliv
på Karön och Ekenäs, därefter med en beskrivning av
Hällevik, ett fiskeläge i förvandling. Förändringarna i
kustförsvaret behandlas liksom slutligen förändringarna
i fågel och djurlivet längs blekingekusten.

Pris: 150 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Kyrkorna och staden – länkar till Ronnebys historia
Författaren Harald Anderson har efter pensioneringen
ägnat mycket av sitt historiska intresse åt Ronnebys
medeltid och renässans. I den här boken visar
Harald Anderson hur spåren av det gamla
danska Ronneby är flera och många gånger
finns närmare åtkomliga än vad vi tror.

Pris: 150 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Kallbadhus,schweizeri och grosshandlarvillor
Karön och Ekenäs längst inne i Ronneby skärgård
exploaterades för rekreationsändamål på 1870-talet
med kallbadhus, restaurang, privata sommarvillor och
ångbåtsförbindelse med brunnen och staden.
Här berättas hur den uppstod och gestaltades,
och hur den påfallande oförändrad, överlevde till vår tid.

Författare: Björn O Svensson.

Pris: 125 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Ronnebybilder 3-7
Dessa fotohäften innehåller massor av ronnebybilder företrädesvis från 1930 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas!

Sammanställda av Roddy Hägg.

Pris/st: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Min barndoms somrar
Berättelsen är skriven med värme och kärlek
till morföräldrarna. Det är inte några sorgliga
skildringar om fattigdom och dramatik – utan
somriga minnen från ett torp i skogen
utan bekvämligheter under 1960- 1970-talen.

Författare: Rosmarie Ronnehed.

Pris: 155 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Högre undervisning i Ronneby
Från latinskola till högstadium.
En historisk faktasamling om den högre under-
visningen i Ronneby. Källmaterialet som använts
har i huvudsak hämtats från Ronneby kommunarkiv
och Landsarkivet i Lund.

Sammanställt av: Richard Westrup, 1986.

Pris: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Hängkläden i Blekinge, broderade och vävda
En skrift som redovisar det insamlade materialet
om textila hängkläden i södra Sverige och
då särskilt i Blekinge.

Författare: Ragnvi Hyllstedt.

Pris: 150 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Litteratur om Blekinge
I den här bibliografin, finns en förteckning över
det som skrivits om Ronneby och de olika orter
som tillhör kommunen; böcker, tidnings- och
tidskriftsartiklar, minnesskrifter, romaner med
handlingen förlagd till Ronneby – och mycket annat.

Författare: Olle Wingborg.

Pris: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Speglingar – tidigt foto i Blekinge
Blekingeboken 2012
I denna fotobok presenteras ett litet urval fotografier, från tiden 1849 till 1920, ur den rika bildskatt som finns i Blekingemuseums och i länets hembygdsföreningars samlingar. Många av dem har aldrig tidigare varit publicerade.

Pris: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Karön – en pärla i brunnsstadens krona
En bok om Karön, en liten ö i Ronneby
skärgård. Karön var, med sitt kallbad, sitt Scweizeri,
och sina segelturer, Ronneby Hälsobrunns
mest populära utflyktsmål för rekreation och nöje.

Författare Björn O Svensson.

Pris: 175 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Saltärna – en ö i Västra Varan
Grundmaterialet till denna skrift om
Saltärna utgörs av gulnade ”gårapapper”,
Kyrkoböcker och div andra arkiv.

Författare: Harry Persson.

Pris: 120 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Kallingebilder 1-3

Dessa fotohäften innehåller kallingebilder företrädesvis från 1940 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas!

Sammanställda av Roddy Hägg.

Pris/st: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Hasselstad, byn mitt i Blekinge

En dokumentation av byn Hasselstad, norr om Ronneby.
Berättelsen handlar om den ursprungliga byn,
gårdarna och torpen, men också om byns spelemän och
konstnären Per Hasselberg och mycket annat.
Tidsperioden är 1800-tal och första halvan av 1900-talet.

Författare: Arne Enarsson/Agneta Enarsson.

Pris: 200 kr

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Per Hasselberg – den nakna sensualismens skulptör
En biografi över Per Hasselberg, som var en av sin tids
mest kända bildhuggare. Denna spännande levnads-
teckning bygger i huvudsak på ett stort antal
brev ur privata och offentliga arkiv.

Ulf Torell.

Pris: 250 kr

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Övre Möllenäs, en släktkrönika
Gården Övre Möllenäs har sett generationer
komma och gå under mer än 200 år. Bild-
materialet, innehållande många vardagsfoton,
har getts en framträdande roll i denna krönika som
visar något av livets skiftande villkor på en
liten skogsgård i Ronneby kommun.

Författare: Margareta Runström/Jan Jönsson.

Pris: 120 kr

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Tillbaka


Ladda ned som PDF Klicka här för att göra denna sida till en pdf