Hitta aktivitet

Dec26
Filmvisning

Välkomna på filmkväll i Snavlunda kyrka!
Till aktivitet


Jan15
Astrid Lindén berättar


Till aktivitet


Jan19
Hindersmässan speglas ur olika perspektiv.


Till aktivitetVälkommen till

önskar alla en

godjul

Fotograf: godjul

JULKLAPPSTIPS

 Nytt nummer av Bygd & Natur ute nu.

Specialpris för hembygdsföreningsmedlemmar.

För att få specialpriset tecknar Du prenumeration via Din förening.

Läs mer genom att klicka på ”boxen” nere till höger.

bon_nr4_liten

Fotograf: bon_nr4_liten

HEMBYGDSRÖRELSEN

-en resurs för utveckling och lärande-

Örebro Läns hembygdsförbund, som ingår i Sveriges Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Örebro Läns hembygdsrörelse. Bland våra medlemsföreningar finns hembygdsföreningar, lokalhistoriska föreningar, byalag och liknande. De arrangerar olika publika aktiviteter, skapar mervärde för hembygden och är en röst att räkna med.

Förbundet inspirerar med att bl a arrangera kurser, förbundsresor och temadagar för våra medlemsföreningar.

Ideellt arbete för 700 miljoner i landets hembygdsföreningar

Pressmeddelande:
Värdet av det ideella arbete som utfördes inom landets hembygdsföreningar uppgick under 2013 till 700 miljoner kronor. Det visar en ny undersökning som genomförts av Sveriges Hembygdsförbund. En uppskattning av det samlade kommunala stödet uppgick samma år till 28 miljoner kronor.


– Undersökningen bekräftar att det ideella arbete som utförs inom hembygdsrörelsen spelar en avgörande roll för bevarandet av Sveriges kulturarv, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningarna i länet har under 2013 tagit hand om 10 000 byggnader, 5 miljoner föremål, 25 000 hyllmeter arkiv och svarat för 22 000 publika arrangemang med totalt 5 miljoner besökare. Det är en verksamhet helt i linje med det statliga målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

– Utan föreningarnas insatser skulle mycket kunskap om vårt kulturarv gå förlorat och det lokala kulturlivet skulle också vara mycket fattigare. Men det kommunala stödet behövs och vi ser gärna att det utökas, säger Jan Nordwall.

Beräkningen av värdet av det ideella arbetet bygger på EU:s standardschablon för att värdera ideellt arbete, vilken är 180 kronor i timmen. Värdet av det kommunala stödet baseras på en uppskattning för landets hembygdsföreningar och kan skilja sig åt mellan föreningarna. Till de kommunala stöden räknas förenings- och aktivitetsbidrag och övrigt stöd så som fria lokaler.

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

NY KULTURPLAN PÅ G

Det är dags att mötas i länets kommuner och inom kulturområden för att diskutera prioriteringar och utformning av nästa plan. Dialogmöten, öppna för alla, är en viktig del i den processen. Kom och dela med dig av dina synpunkter på länets kultur och hur den bör utvecklas!

Läs mer på landstingets hemsida. Klicka här!

Platser tider och tidsplan finns på ”bloggen” Klicka här!

 -o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

  NYHETSBREV från förbundet.

Se boxen Nyhetsbrev.

 -o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

Kartskåp till arkiv!

Skåp bortskänkes till föreningar, kontakta kansliet. Se bild och storlek.

http://www.hembygd.se/orebro/files/2014/09/Kartskåp.pdf

 -o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

 Nu finns en kartguide till våra föreningar. Klicka på kartan ovan för större format och kontaktuppgifter

 -o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-