Malexanders Hembygdsförening

Björnötaket klart

Nu är taket klart. Bra jobbat !

Takbyte på Björnön

Teglet som vi lägger på taket är skänkt av Elisabeth Ekman.
Gänget som jobbat är tisdagsgänget från Södra Sand, Sven Andersson, Stig Mjörnemo, Leif Gustavsson, Leif Svensson, Hans Karlström (ny i gänget) samt undertecknad.
Vi har beskurit alla nya takpannor på grund av att de är något
för stora jämfört med de gamla .
Vi tvingades också byta ett antal läkt som blivit för dåliga .
Tre förmiddagar har vi jobbat och kommer att behöva en till för att färdigställa.
Jörgen Borgström

 

 

Sockenvandring i härligt försommarväder

Högbolund

Läs mer och titta på bilder genom att klicka här

Sockenvandring lördagen den 7 maj

Årets sockenvandring kommer att gå längs den gamla vägen,
som byggdes 1843, österut från byn. Vi går över spången, förbi
Högbo och Högbolund, stannar till vid lämningarna efter torpet
Karlsholm, passerar nuvarande Kisavägen nära Dammstugugölen
och avslutar promenaden vid Sandstugan, Svärdsvik.

Medtag fikakorg.

Samling på torget i Malexander klockan 09:00.

Sträckan är ca en halv mil och andra halvan utgörs mest av en smal stig. Ni kan se vår vandringsväg på kartan nedan från 1870-talet. Nuvarande bilväg österut finns inte med på kartan, för den tillkom först runt 1890. (klicka på kartan för att se den i ett större format)

Bilder från sommaskepsbyggen förr och nu

Jag har laddat upp några hemsidebilder till på vårt fotogalleri PIWIGO. (knapp nere till höger) Det är dels bilder från årtillverkningen för några år sedan och det pågående skepbygget. Dessutom har jag lagt till ett antal bilder från skepbygget 03/04 för nostalgi och inspiration.

 

Sommaskepsbygget fortsätter

Igår Fredag 15 april  hyvlades det, de sista borden som förvarades i Bjälnäs och ett bord monterades på båten.
Vi önskar få fler medhjälpare till att bygga båt, gärna de som kan jobba på dagarna.
Kontakta Jörgen Borgström (klicka på ”Kontakta oss” i menyn till vänster)

Text och foto: Jörgen Borgström

 

 

Bilder, bilder , bilder

Skolklass Malexander 1924 (med bl.a. Olof Karlsson och lärarinnan Elsa Blomkvist)

Malexanders hembygdsförening har i år inlett arbete med att skanna och lägga upp bilder i den landsomfattande, strukturerade bilddatabasen Bygdeband, som ägs av Hembygdsförbundet. Du kan se hur långt vi har hunnit genom att klicka på snabbvalsknappen nere till höger med rubriken BYGDEBAND.

Sedan flera år tillbaka har vi bilder tagna av Herman i Sjöbo upplagda på Krafttaget.com som vi samarbetar med. Du når de bilderna genom att klicka på snabbvalsknappen nere till höger med rubriken HERMANS BILDER.

Här på hemsidan finns det många bilder upplagda dels från våra aktiviteter dels några bildgallerier som Håkan Jutterdal digitaliserade för ett par år sedan. Bildgallerierna och ett urval av hemsidans bilder finns nu även upplagda i vårt eget galleri, som kan nås genom att klicka på snabbvalsknappen nere till höger med rubriken FOTOGALLERI (PIWIGO).

Vi tar gärna emot fler Malexanderbilder och även synpunkter och kompletterande information till de bilder vi publicerat.

 

Årsmötet 2016 avklarat

På årsmötet blev det omval på samtliga poster.

Program för 2016 presenterades:

Sockenvandring lördagen den 7 maj

Midsommarfest fredagen den 24 juni

Under sommaren kommer vi ordna en visning av gamla foton för
att visa vilken bildskatt vi har och för att få hjälp med
identifiering.

Sommarodden onsdagen den 3 augusti

Elisabeth Ekman och Leif Svensson ledde mötet

Bygget av ett nytt sommaskep har börjat

Nu kan man se att det ska bli en båt. På Sofielund började det, i oktober, med hyvling av de sedan tidigare sågade brädorna.
I januari började byggandet med mycket funderande och letande efter mallar.
Idag, 6/2, tycker jag att man kan se vad det ska bli om ett antal arbetstimmar.
Text Leif Svensson Foto: Jörgen Borgström


Inför årsmötet – Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse Malexanders Hembygdsförening
Verksamhetsåret 2015

Möten under året
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda möten.
Arbetsmöten med praktiskt arbete kring våra hus har genomförts på tisdagar under vår-sommar-höst.
Årsmötet hölls den 21 februari. Förutom de formella årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och visning av film från 2014 års sockenvandring.

Underhåll och kompletterande bygge
Södra Sand: Den till oss skänkta körvandringen har uppmonterats vid logen på Södra
Sand och har också fått ett eget litet tillbygge.

Fester
Traditionellt Midsommarfirande på Midsommarafton genomfördes med många besökande trots osäkert väder och med riktigt ösregn under stångresning och dans. Kommersen gick
därmed inte riktigt lika bra i år.
Av Sommaveckans deltävlingar arrangerade vi den andra, fredagen den 31 juli. Publiken svek något i år, men stämningen var ändå god och arrangemanget inbringade ett bra tillskott till kassan.
Hembygdsföreningens roddarlag deltog vid årets Valborgsmässofirande, genom att ro över
fjärden med facklor och sedan i procession vandra upp till bålet och tända det med facklorna.

Utflykter
Årets sockenvandring genomfördes den 16 maj. Vandringen gick till Ersmålen och samlade ca 25 deltagare.

Övrigt
Grupp-guidningarna vid Södra Sand, Muséet och Kyrkan har under året fortsatt med stort intresse, särskilt under försommaren. För varje guidning har deltagarna betalat 50:-/person, vilket genererat värdefullt bidrag till underhåll av våra hus, bland annat.
Studiecirkelverksamheten har i år handlat om att lära scanning av gamla fotografier, vilket en grupp jobbat med under både vår och höst. Vi har även informerats om möjligheten och utbildats i hur vi kan lägga ut våra gamla fotografier i det landsomfattande Bygdeband.
Nytt sommaskep. Styrelsen har under året beslutat att det ska byggas ett tredje sommaskep, då de båda gamla är slitna. Förberedelserna för detta har påbörjats under oktober-november och ska fortsätta under vinter/vår 2016 med målet att det nya skepet ska ros under kommande Sommavecka.
Föreningens Hemsida uppdateras regelbundet, varför den rekommenderas för besök med jämna mellanrum, för att ta del av information om pågående och planerade aktiviteter, även refererat finns.
Madstugan – den lilla backstugan vid Björnön har fått ny hyresgäst och blivit mer levande.
Medlemsantalet har under året varit 147 st.
Anställning av en personal. Under hösten har föreningen i samarbete med Arbetsförmedlingen anställt Jan Sundström, som framför allt ska arbeta med att ta fram ett Jubileumshäfte (föreningen 80 år 2015), men som även kommer att vara oss behjälplig med fotografi-scanningen, att sortera material, komplettera inventarie-förteckningar m m
Till sist…..
Utan alla medlemmar, som med stort intresse stöttar föreningen ekonomiskt med årlig medlemsavgift och med mycket ideellt arbete, skulle föreningen inte kunna leva vidare.
Styrelsen vill därför framföra ett stort tack för allas och envars engagemang!