Kiruna Forskarförening

Städkvällen genomförd…….

Kristina, Rune och Ulla vid ”fikabordet”. Foto: Anders A

Årets föreningsstädkväll av tomten vid Falks Hus genomfördes på måndagskvällen den 8 juni, denna gång deltog endast fyra föreningsmedlemmar. Närvarande var ordf. Rune Henriksson, Kristina Henriksson, kassören Ulla Olofsson samt sekr. A. Andersson. Vädret var soligt men svalt o blåsigt. Efter väl förättat värv serverades varmkorv med bröd o fika (se bild).Kiruna kommuns allmänkulturella stipendium 2014..

har tilldelats Kiruna Forskarförenings ordförande Rune Henriksson.

Stipendiet är ett allmänkulturellt stipendium  på 10000 kr som Kiruna kommuns kultur o utbildniningsnämd delar ut varje år för att ”premiera allmänkulturell insats inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området”. Motiveringen till Rune lyder:
”Rune Henriksson har under mer än tio år varit ordförande i Kiruna forskarförening och hans engagemang är utan gräns. Han finns som en sammanhållande kraft för hela föreningens verksamhet och har en mycket stor kunskap om Kirunas historia inkluderande familjehistoria från Jukkasjärvi by med släktanknytning åt alla håll. Han är även huvudansvarig och huvudförfattare i tidningen Forskaren som utkommer med cirka fyra nummer per år. Rune har också arbetat mycket med föreningens hus -Falks hus- och med att på olika sätt bevara Kirunas historia”.


STÄDKVÄLL

Städkväll på tomten hos forskarföreningen blir det måndag 8 juni enligt tradition. Vi startar kl. 18.00, plockar skräp/ris krattar löv/gammalt gräs mm. Föreningen bjuder på fika och varmkorv. Välkommen att bidra med din insats. Tag gärna med egen kratta.


SOMMARSTÄNGT

Kiruna Forskarförening håller sommarstängt fr.o.m fredag 12 juni t.o.m onsdag 26 augusti. Medlemmar med egen nyckel kan besöka huset som vanligt. Även vår loppis är stängd under samma period.