Kiruna Forskarförening

Vilka bestämmer i cellen?

Ett stort internationellt forskningsprojekt har gemensamt producerat en atlas över vilka gener som styr människans 400 olika sorters celler.

Läs mer »


Misshandlade kvinnor oftare hiv-smittade

Hiv-epidemin i Afrika söder om Sahara verkar inte avstanna. Ny svensk forskning analyserar sambandet mellan kvinnomisshandel och hivsmitta. 

Läs mer »


Vårt luktsinne betydligt bättre än sitt rykte

Minst 1 000 miljarder lukter kan den mänskliga näsan urskilja. Det gör luktsinnet till vårt allra mest känsliga sinne. 

Läs mer »


Global trend – religion växande stridsfråga

Allt fler länder präglas av religiösa konflikter, enligt en studie från det amerikanska forskningsinstitutet Pew research.

Läs mer »


Var ska vi ha reflexerna när vi cyklar?

I ett pågående forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde har kognitionsforskare undersökt hur bilister uppfattar cyklister. Forskaren i informationsteknologi Paul Hemeren har lett projektet.

Läs mer »


Positiv syn på jakt

Vår acceptans för klövviltsjakt ökar. En orsak är att de växande viltbestånden skapar problem som trafikolyckor och betesskador. Men vår förtjusning i kött från vilt bidrar också.

Läs mer »


Mongolväldet

Det är svårt att förstå hur Mongoliet, som inte direkt är någon världsmakt nuförtiden, en gång kunde på kort tid expanderade till den största sammanhängande stat som någonsin existerat, med en för 1200-talet enorm befolkning på ungefär 100 miljoner människor. Ny forskning tyder på att klimatförändring har legat bakom. På Djingis Khans tid inträffade en period av ovanligt stor nederbörd. Den resulterade i en ovanligt god produktion av gräs, som gjorde det möjligt att bl.a. föda upp de stora hjordar av hästar som utgjorde en grund för erövringstågen, och som också gav förutsättningar för en blomstrande ekonomi som sedan aldrig återkommit.

Blogg:

www.fof.se
Texten hämtad från Forskning & Framsteg 2014


Genombrott i fusionsforskningen

Amerikanskt experiment ger för första gången mer energi än vad som gick åt för att tända bränslet.

Läs mer »


Fler rymdpartiklar borde fastna i fällan

Långväga partiklar kan avslöja universums bäst bevarade hemligheter.

Läs mer »


Europas största köttätare

En nyupptäckt dinosaurie är sannolikt det största landlevande rovdjuret som någonsin hittats i Europa.

Läs mer »