Välkommen till Gotlands Hembygdsförbund!

Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte 2016

GOTLANDS HEMBYGDSFÖRBUND
Den 10 april höll Gotlands Hembygdsförbund sitt 81:a årsmöte i Halla Bygdegård, dit 120 personer denna soliga dag hade tagit sig. Dagen till ära (Förbundet firar 80 år i år) inledde Petter Åkeson med att på trumpet spela Gotländsk sommarnatt. Ordföranden Majvor Östergren öppnade mötet och ordf. i Halla Sockenförening, Christer Mårtensson, presenterade föreningens verksamhet. Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall informerade om jubileumsåret 2016 då riksförbundet fyller 100 år. Dubbelt firande med andra ord! Jan lyfte även visionsarbetet som en viktig punkt. Innan årsmötesförhandlingarna inleddes delades det ut 11 hedersnålar till förtjänstfulla hembygdsvårdare varpå Petter Å utropade en trumpetfanfar.

Majvor överlämnade klubban till dagens mötesordförande Jerker Enekvist. Som sekreterare valdes Magnus Röcklinger. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ängskommitténs nye ordförande Hjalmar Croneborg redogjorde för dess verksamhet. Valen som följde blev enligt följande: ordförande på ett år: Rune Melin, Visby. Ledamöter omvalda på två år: Göte Johansson, Sjonhem, Magnus Röcklinger, Fleringe, Ing-Marie Tellström, Öja. Nyval på två år: Mien Niklasson, Hablingbo.

Mötespresidiet, avgående ledamoten Clary Winberg samt kulturarvskonsulenten Annelie Adolfsson tackades för deras insatser och blommor överlämnades. Därefter klev hela styrelsen upp på scen för att gemensamt avtacka Majvor som efter tre år avgick som ordförande.

Annelie A informerade bland annat om den utbildning i föremålsvård som går av stapeln under maj och om Alltingsdagarna på Roma kungsgård den 1-2/7. Anders Svensson från Föreningen Gotlandståget berättade och visade bilder om föreningens väg till att bli Årets Arbetslivsmuseum 2016. Vinnarna i lotterierna som sålts, kunde avhämta sina vinster från det digra prisbordet.

Avgående ordförande Majvor Östergren tackade för att så många tagits sig till Halla för att delta i årsmötet och önskade en god fortsättning.

Alltingsdagar på Roma kungsgård 1-2/7 2016

I år firar vi dubbelt! Gotlands Hembygdsförbunds fyller 80 år och Sveriges Hembygdsförbund 100 år. Det vill vi fira med Alltingsdagar på Roma kungsgård fredagen de 1/7 och lördagen den 2/7. Passa på att visa vad ni i er förening arbetar med! Det får gärna vara praktiska göromål, och har ni böcker/saker att sälja så finns det marknadsstånd att yra för 200 kr. Hör av er till Annelie senast 15/5.

 

 

Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård den 10 april kl 13.00

Välkommen på Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Halla Bygdegård söndagen den 10 april klockan 13.00. Ombudsanmälan från 12.00.

Här hittar du årsmöteshandlingarna:

Kallelse: Årsmöteskallelse_GHF_2016

Ombudsanmälan: Ombudsanmälan_GHF_2016

Program: Program årsmöte_GHF_2016

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2015 samt verksamhetsplan och budget för 2016. VB_GHF_2015

Väl mött!

Intressanta radioprogram om hembygden

P1 har just nu en serie program om vad hembygd är och betyder 2016. Klicka på länkarna nedan (med denna länk: http://) för att lyssna till programmen.

Hembygder del 1: Från Bagdad och Damaskus till djupaste Sörmland.
I år fyller hembygdsrörelsen 100 år. I fyra reportage undersöker vi begreppet ”hembygd”. Först ut: Hur blir man hemma i en bygd i djupaste Sörmland om man kommer från Bagdad, Damaskus eller Stockholm?
http://

Hembygder del 2: Att känna sig hemma.
P1 Kultur undersöker hembygderna i reportageform – tillhörigheter, minnen och framtider. Idag funderar Katarina Wikars vidare över själva ordet hembygd.
http://

Hembygder del 3: Daniel Norgren om hembygden i musiken.
Vilken roll spelar hemmet och hembygden i musiken? I Daniel Norgrens musik och texter har hemmet och hembygden en central roll. Dessutom, hör forskaren Mats Greiff om hembygden i countryn.
http://

Hembygder del 4: Är hembygd detsamma som rötter? Nej! Möt poeten Amer Sarsour och författaren Erik Andersson.
Hur djupt måste rötterna gå? Författaren Erik Andersson har rötter till 1600-talet i Västra Bodarna där han bor, Amer Sarsour har sina rötter i både Syrien och Palestina men hans hembygd är Storvreta i Uppland, och Gudrun Martikainen som bor i Laxå växte upp i Södra Lappland med finska och samiska rötter bl a. Hon vet hur det känns att vara främmande.
http://

Referat från årets Hembygdsträffar

Nu har årets Hembygdsträffar genomförts. Tack till er alla som kom och gav värdefulla synpunkter! Du som inte hade möjlighet att komma, eller ni som vill veta vad som mer sades kan läsa referatet via denna länk:  Referat träffar 2016 hemsidan

Välkommen på årets Hembygdsträffar!

Gotlands Hembygdsförbund bjuder in till Hembygdsträffar med information och diskussion, bland annat om hur Hembygdens år kommer firas.

Tisdag 19 januari, Bygdegården i Bäl
Onsdag 20 januari, Bungegården
Måndag 25 januari, Träkumla Församlingsgård
Onsdag 27 januari, Ardre Bygdegård
Måndag 1 februari, Skolgården i Fröjel
Onsdag 3 februari, Bygdegården i Burs

Samtliga kvällar kl. 19-21

Kaffe och smörgås (40 kr) serveras från 18,30

Anmälan görs till Annelie på tel.nr. 29 27 97 eller e-post till annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se senast 2 dagar innan aktuell träff. Obs! Mail som skickats har de senaste dagarna studsat tillbaka till avsändaren. Händer det dig så är det bra om du ringer och anmäler er förening.

Varmt välkomna!

 

Bygdeband

Välkommen på infoträff om Bygdeband!

Måndagen den 11 januari klockan 19:00 på Lövsta, i konferenssalen ovanför restaurangen, kommer representanter från Sveriges Hembygdsförbund till oss för att informera om Bygdeband. Bygdeband är en websida där du som förening kan lägga in material som andra kan söka i. Databasen är öppen för alla att söka i och kräver ingen inloggning. Detta gör att många hittar Bygdebands material vid sökningar exempelvis via Google.

Föreningar som är anslutna till SHF har rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband.
I Bygdeband kan föreningen ladda upp:

  • Fotografier på platser, personer, föremål, handskrivna dokument, kartor med mera.
  • Textdokument kring händelser, personliga berättelser med mera.
  • Ljudupptagningar av berättelser, intervjuer, samtal, musik eller annat.
  • Filmer.

Det är ett fantastiskt rikt material som finns inlagt, testa själv att söka på sidan här

Skärmdump BygdebandFotograf: Skärmdump Bygdeband

Från Gutabygd 2015

Nu går det bra att beställa Gotlands Hembygdsförbunds årsbok Från Gutabygd!

Boken släpps den 18 november, men det går bra att beställa boken redan nu. Använd gärna den här blanketten:  Beställning Från Gutabygd 2015 . Spara ner den på din dator innan du fyller i den. E-posta eller skriv ut och skicka per post till adressen som finns angiven i dokumentet. Det går även bra att ringa Annelie (som har kanslifunktionen) på tel 29 27 97.

Stort grattis, Gotlandståget!

ArbetSam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd – har utsett Föreningen Gotlandståget till Årets Arbetslivsmuseum 2016. Grattis Gotlandståget!

Klipp från pressmeddelandet:
Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2016.

– Det är ett mycket omfattande projekt som Föreningen Gotlandståget genomfört under totalt 11 år. Resultatet är fantastiskt på många sätt, bland annat har projektet medfört en injektion till besöksnäringen i länet, ökat samverkan och gett nya arbetstillfällen. Vi är mycket glada över att vi genom denna utmärkelse har möjlighet att lyfta fram projektet och de organisationer och ideella krafter som stått bakom det, säger Niklas Cserhalmi, Arbetets museum.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och ära. Prisutdelning sker hos Föreningen Gotlandståget den 7 november vid Roma station.

Årsmötet 2015

Den 12 april höll Gotlands Hembygdsförbund sitt årsmöte i Etelhems bygdegård, dit drygt 140 personer denna soliga dag hade tagit sig. Ordf. i Etelhems hbf, Yngve Widén, presenterade kort sin förening och dess verksamhet. Sedan intogs kaffe med dopp som smakade bra efter långa resor från hela ön. Därefter delades det ut hela 25 hedersnålar till förtjänstfulla hembygdsvårdare.

Ordföranden Majvor Östergren öppnade mötet och överlämnade klubban till dagens mötesordförande Jerker Enekvist. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ängskommittén redogjorde för dess verksamhet, och berättade om den pågående almsjukan bl.a.

Valen blev enligt följande: ordförande: Majvor Östergren på ett år. Ledamöter omvalda på två år: Lars Sjösvärd, Kjellåke Nordström och Sven Norberg samt nyval Lars Olsson efter avgående Ulla Bäckström.

Ordföranden Majvor Östergren redogjorde för den avgiftshöjning, som blir en följd av höjd avgift till Sveriges Hembygdsförbund.

Hoburgs hbf hade inkommit med en motion om inrättande av sockenarkiv, vilket stämman ställde sig bakom. Maria James, regionantikvarie Region Gotland, berättade om regionens kulturmiljöprogram. Pia Hederstedt, Lojsta hbf, uppmanade alla att använda sockennamnen i alla sammanhang.

Anki Wallin, Sanda hbf, gjorde de närvarande uppmärksamma på att kulturhistoriskt intressanta gravstenar tagits bort från våra kyrkogårdar.

Jerker Enekvist och avgående sekreterare i många år, Ulla Bäckström samt Pia Hederstedt och Stefan Haase från valberedningen avtackades för deras insatser och blommor överlämnades.

Efter förhandlingarna berättade Lars Kruthof och Majvor Östergren om Roma Kungsgård i dåtid, nutid och framtid.

Information lämnades om Sveriges Hembygdsförbunds kommande 100-årsjubileum år 2016.

Vinnarna i lotterierna som sålts, kunde avhämta sina vinster från det digra prisbordet.

Ordförande Majvor Östergren tackade för att så många tagits sig till Etelhem för att delta i årsmötet och önskade en god fortsättning.