Tyvärr blir det inte byggnadsminne


GV har ju begärt att rådhuset ska bli byggnadsminne. Tyvärr fick vi avslag hos länsstyrelsen. Men det finns ändå ett visst skydd i plan- och bygglagen och detaljplanen. Huset är skyddsvärt och fasaden får inte förvanskas. Är det inte förvånande då att kommunens eget fastighetsbolag föreslagit en kraftig förändring?

Inom kort väntas bolaget komma med en ansökan om bygglov. Detaljplanen är ändrad så att den ska passa det förslag vi ser här under. Nu betyder det plötsligt ingenting att den övergripande planen för innerstaden talar om att bevara det som är kulturhistoriskt värdefullt, något som t o m specifiserats som ”fönster” m m. På ett av stadens mest framträdande och värdefulla byggnader.

IMG_20151127_0001_edited-2Fotograf: IMG_20151127_0001_edited-2

Rådhuset på torget hotas alltså av en ombyggnad som vi tror kommer att allvarligt förändra  byggnadens karaktär


Hitta aktivitet

Inga aktiviteter