Hitta aktivitet

Inga aktiviteter


Hembygdsföreningen Gamla Varberg

Rädda rådhuset!

Rådshusets fasad får inte förvanskas på samma sätt som skett med stadshotelletFotograf: Rådshusets fasad får inte förvanskas på samma sätt som skett med stadshotellet

Rådshusets fasad får inte förvanskas på samma sätt som skett med stadshotellet

IMG_20151127_0001_edited-2Fotograf: IMG_20151127_0001_edited-2

Rådhuset på torget hotas av en ombyggnad som vi tror kommer att allvarligt förändra  byggnadens karaktär. Gamla Varberg agerar nu på flera fronter för att försöka förhindra att det sker en förändring av fasaden. Vi har begärt hos länsstyrelsen att rådhuset ska klassas som byggnadsminnesmärke för att det inte ska förvanskas. Den nedre bilde visar hur man tänkt sig förändringen. Den nedre fönsterraden dras ner ända till grunden, vilket stämmer illa med arkitektens idé om fasaden.


Diplom till Lyrestedts

NU ÄR VI TUSEN MEDLEMMAR

…och mer än det!

Det ger oss förstås mer kraft att sätta bakom orden. Och vi tycker att de styrande i Varberg visat god vilja att lyssna på oss. Att så många kommer till oss att vi måste dubblera en del av våra program kan bero på att vi är aktiva för att rädda torget, textilfabriken och rådhuset. Ju fler i blir, ju större anledning att lyssna till oss.

Vi motsätter absolut inte förnyelsen av Varberg, men den ska göras med hänsyn till stadens historia, tycker vi.

GV har också en omfattande bokutgivning i lokalhistoriska ämnen. De brukar sälja bra. Vissa titlar finns inte längre att få då de sålts slut.

 

—————————-

Marina Lyrestedt som driver färghandel i Varberg får årets kulturhistoriska diplom av Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Diplomet delades nyligen ut av föreningens ordförande Lars Grimbeck.

De som tar emot diplomet ska verka i Gamla Varbergs anda, till exempel genom att främja ”känslan för staden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner”.

I Lyrestedts fall handlar det om att försköna stadsmiljön i det lilla formatet. Detta genom att bevara traditionen med ovanligt inspirerande butiksskyltning. Lyrestedts bidrar därigenom till en levande stadskärna i en historiskt värdefull miljö.

Detta var fjärde gången diplomet delades ut. Tidigare mottagare har varit år 2012: Martin Jönsson (renoveringen av gården i Pilhagen), år 2013: Gatuförvaltningen i Varberg (förnyelsen av Engelska parken), år 2014: Galtabäcksskeppets Bygglag (restaureringen av Astrid på Skärets fastighet).

Vem eller vilka tycker du borde få diplomet nästa år?

——————————————————————————————————–


Byggnadsminnesmärke???

Det syntes över hela stan när Lars Grimbeck intervjuats om att vi vill byggnadsminnesförklara rådhuset!Fotograf: Det syntes över hela stan när Lars Grimbeck intervjuats om att vi vill byggnadsminnesförklara rådhuset!

Det syntes över hela stan när Lars Grimbeck intervjuats om att vi vill byggnadsminnesförklara rådhuset!

——————————————————————————————

Hembygdsföreningen Gamla Varberg bildades 1985 och ägnar sig åt att på olika sätt bevara det som är skyddsvärt i Varbergs stadsbild. Vi ordnar föreläsningar, skriver yttranden, ber makthavare komma och redovisa hur de tänker när de planerar, bjuder på nostalgiska tillbakablickar i form av bildvisningar och gör studiebesök. Föreningen vill inte motverka utvecklingen men verka för att den ska ske med respekt för stadens historia. Däremot har Gamla Varberg ingen samling av föremål. Du är välkommen som medlem. För medlemsavgiften på 100 kr har du gratis inträde på de tio arrangemang som föreningen svarar för varje år.

Vill du läsa stadgarna så finns de under Medlemskap. Klicka där!