Hitta aktivitet

mar17
Rådhuset, Gustav Adolfs Torg


Till aktivitet


mar19
Trivselkväll


Till aktivitet


apr14
Tempelriddarordern, Storgatan 3


Till aktivitetDalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Hembygden Dalsland 2014

Boken finns nu att köpa hos föreningarna.

Innehållet i årets bok är:
Väderhistoria 1860–2013, Ingemar Vänerlöv
Nödåret 1868–69, Christian Aarsrud
Hjalmar och vädret, Sven Erik Arvidsson
Vinter i Dalsland, Christian Aarsrud
Dalsland runt
Blomstervandringar med mor,Uno Fransson
Om Gyllenhoffarna på Sverkilsbyn, Lorentz Gyllenhoff
Pennfäktningen som gav Håbol en hembygdsförening och en
hembygdsgård, Cecilia Hedbor
Gustav Adolf Svensson – arbetsmyran som trampade sin egen stig, Birgitta Hellman
Benen från Dalaborgs fäste, Bolstads sn, Dalsland, Friederike Johansson
Fornsalen i Ödeborg har firat 100 år, Bengt J. O. Johansson
Mordet på Rinneberg, Per Olof Lampers
Antikvarisk undersökning i Åmåls gamla kyrka under 5 dagar i mars 2013, Margareta Nilars
Inventering av avrättningsplatser på Dal, Niklas Ytterberg och Eirik Johansson
Året 2013 på Dal, Roy Ferling
Dagbok från Gesäter 1 september–31 oktober 1941, Albin Wallstedt
Västra Sverige och folkkungarna del 3 – Kriget mellan mecklenburgare
och folkungar år 1380, Roland Hammeland


Tössbo Härads Dombok

Nu har den kommit från tryckeriet: Elsa Sjödahls regester, dvs. sammandrag på nutidssvenska över Tössbo Härad i Dalsland. Boken är på 292 sidor i A4-format. Alla ärenden från denna tiden har Elsa tagit med. Tössbo härad omfattar socknarna: Edsleskog (Hesselskog), Fröskog, Mo, Tydje, Tösse, Åmål, Ånimskog och Dalboredden som ingår i Svanskog. Tryckt i 300 exemplar. Pris: 500 kr

Beställ genom:
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
c/o Gudrun Rydberg, Kuskvägen 7,463 34 Lilla Edet
Tel 070-374 23 27; 0520-65 73 00
e-mail: [email protected]


Ny intervju på CD

Överbanmästaren Evert Bergman (1895 – 1985), Mellerud var uppväxt i banvaktstugan i Skarperud, Gunnarsnäs socken och i Dals Rostocks första järnvägsstation vid Skarperuds-passet där fadern var föreståndare. När Dals Rostocks andra och större station byggdes 1909 blev fadern stationskarl. Familjen flyttade då till eget hus i Dals Rostock. Evert Bergman berättar om profiler och miljöer i Dals Rostock, under 1910-talet, som garvare Dahlén på Råbäck, fiskhandlare Buller och hans getabock, Sven Skarp, Rostocks Brunn mm.
Evert Bergman arbetade vid Dalslands Järnväg mellan Kornsjö och Mellerud under 51 års tid som banvaktare vid Arket och Östevatten 1920 – 1937, banvaktsförman 1938 – 1945, förste banmästare 1946 – 1951 och överbanmästare från 1952. Han berättar bl a om ångmotorvagnen som fick smeknamnet ”var-åttonde-dag” då den alltför ofta gick en dag sen fick repareras under sju dagar. Dalslandsbanan hade sin glanstid med ökade transporter under de två världskrigen bl a den s k permittenttrafiken.
Evert Bergman var gift två gånger. Vid intervjutillfället medverkar hans andra fru Hilly Bergman genom att sjunga skillingtryck.

Kan beställas genom Gudrun Rydberg:
E-post: [email protected]
Tel. 0520-65 73 00, 070-374 23 27


Studieplan för år 2014

På styrelsemötet den 5 december 2013 antogs studieplanen för 2014.

Lördag 1 februari: Hembygdsbokens Dag, Speakers Corner, Släktforskningstorg och Lokalhistorisk konferens i Dalslands Folkhögskola, Färgelanda.
Lördag i april: Studiedag om historiska kartor i Vänersborg – arkeologi m.m.
Lördag i maj: Publiceringsparty för Hembygden.
Lördag i augusti: Resa kring Dalslands kanal eller kanal i Norge.
Lördag i september: Studiedag på Melleruds Museum – Södra Dals Fornminnes- och Hembygdsförenings samlingar, emigration m.m.
Lördag i oktober: Studiedag om aktuella ämnen i Steneby

Med reservation för ev. ändringar.


Nordiska Museets medalj

Gudrun Rydberg

Fotograf: Gudrun Rydberg

Roy Ferling, Färgelanda har utsetts till mottagare av Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning år 2013. Medaljen kommer att överlämnas till Roy Ferling vid en högtidlighet på Nordiska Museet i samband med dess årsdag den 26 oktober. Förslagsställare är Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Motiveringen är följande:

Roy Ferling har dokumenterat dalsländsk bebyggelse i form av akvarellmålningar sedan 1960-talet. En retrospektiv utställning med hans gårdsmålningar anordnades i början av detta år på Färgelanda kommuns konsthall och en film om honom ligger ute på Youtube.

Roy Ferling har varit ordförande för Södra Valbo Hembygdsförening i Färgelanda i två omgångar. Under hans första ordförandetid donerades hembygdsgården Blanketorpet till Södra Valbo hembygds¬förening. Nyligen har han återkommit som ordförande och räddat hembygdsgården Blanketorpet från försäljning. Nu är Blanketorpet nyrenoverat och igång igen.

Förutom denna hembygdsgård äger och driver föreningen Ödeborgs Fornsal som fyller 100 år i år och som nu har Kulturminnesförklarats eftersom den innehåller ursprunglig inredning och ursprungliga samlingar i oförändrat skick. En unik byggnad, för såväl Dalsland som hela Sverige, vilken restaurerats under året. Roy Ferlings akvareller på denna byggnad pryder Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok Hembygden 2013 som omslagsbilder.

Roy Ferling har även varit redaktör för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok Hembygden åren 1988 – 1997 och bidragit med många artiklar och illustrationer i dalsländsk historia under årens lopp. Han har skrivit böcker om Färgelanda, Stigens Yllefabriker och Ödeborgs bruk mm. Han har lett många studiecirklar hos dalsländska hembygdsföreningar, hållit tusentals föredrag om dalsländsk historia och är en av de stora folkbildarna i Dalsland.

Roy Ferling (f. 8 september 1935), har varit yrkesverksam som lärare på Färgelanda folkhögskola åren 1962 – 2000.

Se filmen om Roy på Youtube


Nytt register


Kjell Åberg, kommunarkivarie i Mellerud har sammanställt ett register för boken:
Upperud — ett maritimt centrum

Registret gåt att ladda ner som pdf:
Register till Upperud – ett maritimt centrum