Hembygden 2016

Nu finns Hembygden 2016 ute hos föreningarna.

Framsida på Hembygden 2016: Ellenö herrgård. Akvarell målad av Roy Ferling år 2015.

Årets tema: Herrgårdsmat i Dalsland
Maten på en dalsländsk herrgård – Ellenö – under tre äldre generationer av Olle Sæmund
Från Ellenö Praktiska hushållsskola till Efraims budbärare: om Anna Åhlund i Taxviken, Steneby av Monika Åhlund
Georg Kjellberg och potatissorten Svart Dalsland av Wendel Erikson

Dalsland runt
Gottfrid Fors – en okänd bygdefotograf från Dalskog av Bo Andersson
Nya utställningshallen vid Råskogsstugan i Brålanda av Bengt Aronsson
Hur vi lever våra liv – om gården Härsängen i Högsäter av Edith Eriksson
Hembygdsrörelsen – hundra år i landskapet av Viktoria Hallberg
Hults by i Örs socken på 1960-talet – en tioårings betraktelse av Birgitta Hellman
När Mellerud brann för hundra år sedan av Evert Magnusson
Om kungens residens på Ödskölts Moar av Gudrun Rydberg
Dagbok från Gesäter januari – juni 1942 av Albin Wallstedt
Dalslandsmedaljen 2015 till Erik Berger, Torsten Fransson och Sten Jakobsson
Minnesrunor över Bengt Hansson, Per Hultqvist, Iris Patriksson och Daga Paulsson
Föreningarnas årsberättelser

Invigning av utställningshall vid Råskogsstugan

Gudrun RydbergFotograf: Gudrun Rydberg

Invigning av utställningshallen

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund uppvaktade Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsförening lördagen den 8 augusti 2015 vid dess invigning av den nybyggda utställningshallen nedanför Råskogsstugan, Brålanda socken. Gun Förde, ordförande för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund överlämnade en gåva i form av ett körsbärsträd till trädgården vid den nya byggnaden. I sitt hyllningstal poängterade Gun Förde att det är gemenskapen inom hembygds¬föreningarna som är belöningen för allt ideellt arbete som läggs ned på de dalsländska hembygdsgårdarna. Det är fantastiskt att Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsförening har kunnat genomföra detta stora nybygge för visning av sina samlingar. Föreningens ordförande Bengt Aronsson, Grubbetorp och dess f d ordförande Gunnar Karlsson, Ryr har lagt ner nästan ett års arbete helt ideellt på bygget av utställningshallen.

Gudrun RydbergFotograf: Gudrun Rydberg

Gun Förde med körsbärsträdet som DFH gav som gåva.

In memoriam

 

Bengt Hansson (1947 – 2015)

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds kassör Bengt Hansson, Kompassgatan 29, Åmål har hastigt avlidit. Han var en mycket uppskattad person inom den dalsländska hembygdsrörelsen. Bengt Hansson var född i Nättjebacka, Torps socken och bosatt i Åmål sedan många år. Han var tidigare yrkesverksam som bankchef på Föreningsbanken, senare Swedbank, i Ed och Åmål.
Bengt Hansson gick med stor flit och plikttrogenhet in för sitt uppdrag som styrelseledamot och kassör i Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Han representerade den stora kategori av frivilliga som lägger ner hela sin själ i  det dalsländska hembygdsarbetet. Utan denna frivilligverksamhet skulle de dalsländska hembygdsgårdarna inte kunna existera. Bengt Hansson har lagt ner många timmars arbete på att sköta bokföring och finanser inte bara för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund utan även för Åmålsortens Hembygdsförening. En insats som inte nog kan värderas.
Bengt Hansson var inte bara ekonom utan en hängiven folkrörelsemänniska som visade stort engagemang i allt vad han företog sig. Inom styrelsen för Dalslands Fornminnes- och Hembygds-förbund är saknaden stor efter Bengt Hansson.

Gun Förde, ordförande för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
Gudrun Rydberg, styrelseledamot och studieansvarig

Dalslandsmedaljen 2015

I samband med ostindiefararen Götheborgs besök i Åmål så delades Dalslandsmedaljen ut som i år var tre till antalet.

Bo AnderssonFotograf: Bo Andersson

Årets medaljörer: fr. v. Torsten Fransson, Erik Berger och Sten Jakobsson

Juryns motivering

Att bidra till kulturella händelser både historiska, nutida och fartfyllda sådana kännetecknar de tre Dalslandsmedaljörerna 2015.
En sockens  och den dalsländska historien innebär tankeväckande upptäckter, om  dåtiden människor och hur de levde men ger oss också nyheter som dagens människor blir berörda av.
Att utöva sin bildkonst i Dalsland kräver en infrastruktur i form av bl.a. konstnärsmaterial.
Kunskapen och kärleken till konsten utgör en av de viktiga hörnstenarna i denna infrastruktur som hjälper till att bemöta konstnärernas behov i deras yrkesutövning
Att delta och utöva fartfyllda kulturella event  kräver mod och styrka. De fartfyllda eventen skänker glädje och hopp och stimulerar människor världen över
Detta mod och denna styrka förtjänas dessutom att hyllas två ggr.
Dalslandsmedaljörerna bidrar på ett förtjänstfullt sätt till landskapets kulturella utveckling och har på så sätt gjort landskapet ”framstående tjänster”.

Årets Dalslandsmedaljörer är;

Hembygdsforskare Torsten Fransson
Glasmästare Sten Jakobsson
Racerföraren Erik Berger

Dalslandsmedaljörerna 2015 infriar Dalslandsvisionen på ett utmärkt sätt ” Dalslänningen är driftig och skapar förutsättningar för att driva sin egen och Dalslands utveckling framåt”

Stämman 2015

På stämman uppvaktades Allan Sahlbom som varit Gestads Hembygdsförenings ordförande i 50 år och Anders Fredriksson som varit kassör i Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening i 50 år.

Monika ÅhlundFotograf: Monika Åhlund

Allan Sahlbom uppvakats med blommor och ett porträtt målat av Roy Ferling

Monika ÅhlundFotograf: Monika Åhlund

Anders Fredriksson uppvaktas efter att ha varit kassör i sin förening i 50 år.

Hembygden Dalsland 2015

 

Uppsala AuktionskammareFotograf: Uppsala Auktionskammare

Framsida på årets Hembygden

Årets tema: Dalslänningar i främmande länder
Dalsländska ostindiefarare och deras nätverk, Kristina Söderpalm
Anolfsbybon som skapade staden Halifax i Queensland, Australien, Per-Olof Lampers
Berättelsen om Andrew Nyland, Solveig Johansson

Dalsland Runt:
Allan Sahlbom — 50 år som ordförande, Roy Ferling
En gård och dess människor, Wendel Erikson
Enar Hedström — rektor på Dalslands folkhögskola, Roy Ferling
Tankar om gôtt brö, Uno Fransson
Om Gyllenhoffarna på Sverkilsbyn, Lorentz Gyllenhoff
Konservburken, Lars Solli
Lapptäcket från Fagerhult, Gestads socken, Gudrun Rydberg
Året 2014 på Dal, Roy Ferling
Dagbok från Gesäter 1 november—31 december 1941, Albin Wallstedt

Kan köpas hos föreningarna

Tössbo Härads Dombok

Nu har den kommit från tryckeriet: Elsa Sjödahls regester, dvs. sammandrag på nutidssvenska över Tössbo Härad i Dalsland. Boken är på 292 sidor i A4-format. Alla ärenden från denna tiden har Elsa tagit med. Tössbo härad omfattar socknarna: Edsleskog (Hesselskog), Fröskog, Mo, Tydje, Tösse, Åmål, Ånimskog och Dalboredden som ingår i Svanskog. Tryckt i 300 exemplar. Pris: 500 kr

Beställ genom:
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
c/o Gudrun Rydberg, Kuskvägen 7,463 34 Lilla Edet
Tel 070-374 23 27; 0520-65 73 00
e-mail: gudrun.rydberg.le@telia.com