Hitta aktivitet

apr29
Hembygdsföreningens historia, minnen och bilder


Till aktivitet


maj5
JazzåBoo vid Koldalen, tisdagar klockan 13.30


Till aktivitet


maj7
Lugn kvällspromenad Eknäs-Tollare (ca 2 timmar)


Till aktivitetLoppmarknad

Det kommer att vara öppet på söndagar 13-15 så snart vädret tillåter. Närmare information här.

Boo hembygdsförenings startsida

Öppet i hembygdsgården varje helgfri torsdag klockan 10-12 och söndag 13-15. Se fliken Koldalen.

Telefon till hembygdsgården: 0738 038 058
e-postadress: [email protected]

LARMET vid hembygdsgården. Om Du ser eller hör larmet, och det är brand eller uppenbart inbrott – Ring 112. Ring annars till någon funktionär, tack. Clas-Erik Erikson bor nu närmast 747 84 88, 073-0302350

Handlingar till årsmötet finns under fliken ”Föreningen” (också valberedningens förslag)

Möte med Gösta Vestlund – Tollare folkhögskolans första rektor.

En kväll i samarrangemang mellan Boo Hembygdsförening och Orminge bibliotek den 18 mars

Foto: Tage LindFotograf: Foto: Tage LindGösta Vestlunds anförande inleddes med att Åke Cederqvist kort berättade om allt som
Gösta gjort under sitt liv.

Gösta Vestlund var den förste rektorn på Tollare folkhögskola. Han är snart 102 år gammal och kan se tillbaka på ett innehållsrikt liv.

Han berättar om de första åren på Tollare. Han hade idéer om vad han vill göra på Tollare men var osäker på om han skulle våga ta upp detta med styrelsens arbetsutskott när han träffade dessa personer för första gången

Gösta berättar att han tidigare hade hört att styrelsen för Tollare hade rykte om sig att vara ganska konservativa. Vid en av de första träffarna med styrelsens arbetsutskott var han mycket osäker på om han skulle våga ta upp sina tankar om hur han ville ha Storstugan möblerad. Göstas tanke var att placeringen i rummet skulle vara sådan att alla skulle kunna se varandra. Efter mycket funderande bestämde han sig för att presentera sina tankar. Han blev mycket överraskad när den tidigare kommunalborgmästaren i Nacka, Martin Andersson genast var med på noterna. En annan av ledamöterna i arbetsutskottet blev också intresserad av Göstas idéer. Det var Ivar Filling, som hade en möbelfabrik i Stockholm. Han lovade på stående fot att borden kunde tillverkas på hans fabrik att möblerna kunde tillverkas vid den möbelfabrik, som Filling ägde. Sagt och gjort. Arbetsutskottet tog fram papper och penna och ritade ut hur borden skulle placeras för att stämma med Göstas idéer. Borden tillverkades sedan av Fillings möbelfabrik och kom på plats. Gösta hade också tankar om att utveckla skoldemokratin på den nya folkhögskolan. Alla skulle involveras i arbetet, inte bara lärarna utan all personal på skolan och också eleverna. Därför inrättades ett högsta beslutande organ, Skolstämman, som skulle fatta alla beslut, som rörde skolsamhället och som inte reglerades i t.ex. Folkhögskoleförordningen eller på annat sätt.

Gösta berättar också om när han första gången mötte Conrad Åhlberg, som hade en liten stuga på det vi idag kallar Stockholmsberget, där han kunde övernatta. Vid ett av dessa tillfällen bad Conrad Åhlberg att få läsa några dikter han hade med sig. Gösta tyckte att detta var en god idé och lät Conrad läsa sina dikter. Detta blev början på en lång och givande vänskap under många år.

När Tollare folkhögskola skulle starta ville Gösta gärna ha ett motto för skolan. Han kom då att tänka på Skurubron och dess valvbågar. Detta ledde till att Tollare fick Skurubron som en symbol för en bro till Kunskap. Gösta säger att han inte längre kommer ihåg om han frågade om han fick använda Skurubron som symbol.

Den viktigaste kunskapen Gösta vill förmedla var att inte glömma bort samtalen mellan generationerna och att alla måste involveras.

Text: Karl-Axel Johansson

Här och under ”Händelser i föreningen” finns de senaste händelserna dokumenterade

Detta är Boo hembygdsförening i Nacka kommun, se också ”Länkar” i vänsterkanten

Boo landskommuns vapen

Vapnet illustrerar Jacob Bagges amiralsskepp Mars. Ringarna är tre kulor som ingår i vapenskölden för ätten Bagge af Boo

en text om Boos vapen

Redovisningar för genomförda program kan visas på denna sida i några veckor, men också under fliken ”Händelser i föreningen”