Hitta aktivitet

maj27
Öppet hus i Ladan. Vi dricker kaffe ute i solen


Till aktivitet


jun2
JazzåBoo vid Koldalen, tisdagar klockan 13.30


Till aktivitet


jun3
Båttur i sakta mak.


Till aktivitetLoppmarknad

Öppet samtidigt som hembygdsgården

Boo hembygdsförenings startsida

Öppet i hembygdsgården varje helgfri torsdag klockan 10-12 och söndag 13-15. Se fliken Koldalen.

Telefon till hembygdsgården: 0738 038 058
e-postadress: [email protected]

LARMET vid hembygdsgården. Om Du ser eller hör larmet, och det är brand eller uppenbart inbrott – Ring 112. Ring annars till någon funktionär, tack. Clas-Erik Erikson bor nu närmast 747 84 88, 073-0302350

Greens höll igång på vårmarknaden

Ingegerd och Hasse Green spelade upp hela sin repertoar av musik och sång på årets vårmarknad vid hembygdsgården. Det värmde i det föga försommarbehagliga vädret.

Marknadsstånden var som vanligt välfyllda med allt från blommor, smycken , honung och bröd till kosmetika och Björknässkolans varmkorv.

Loppisbutiken hade fullt upp. Däremot misslyckades försöket att sälja en avancerad motionscykel!

Den imponerande fruktkorgen från Coop vann Lennart Gransten på nummer 29.

Text och foto: Tage Lind

Vandring kring Eknäs och Tollare.

Den 7/5 –15  kl.18.00 samlades ett gäng på 15 personer för att under Göran Eiderfors ledning göra en promenad från Eknäs till Tollare.

Vädret var fint trots att det ev. var utlovat regnskurar. Vi började vid grillkiosken vid Eknäs cebtrum. Här var en gång tänkt att Boo centrum skulle ligga, men så blev som bekant inte fallet.
När alla kommit gick vi över Sockenvägen till P-platsen mellan hyreshusen från 1940-talet och Sockenvägen. Där stannade vi för vidare information. Göran delade ut en karta där vi kunde få en uppfattning on hur stora gårdarna Eknäs och Tollare en gång varit och så berättade Göran om Eknäs gård som legat nästan precis där vi stod, med grindstolpar och fruktträdgård och ekonomibyggnader på andra sidan om vägen.

Eknäs har gamla anor, först som torp under Stora Björknäs och från tidigt 1800-tal som egen gård. Den användes som sommarställe för rika stockholmare, som många andra gårdar och villor i Boo.

På 1920-talet ägdes Eknäs av en redaktör Dahlin som drev en s.k. skandaltidning vid namn Fäderneslandet. Han hade dessutom svårt att dra jämt med sina grannar och om det finns många historier, som när han ville förhindra grannar att gina över hans ägor och tippade kompost etc. på vägar och bryggor. Dock måste Dahlin ihågkommas för att han donerade avsevärt kapital till Boo kyrka.

Så småningom köpte Boo kommun gården som revs och lämnade plats för de hyreshus vi nu stod inför.

Vi fick också se ett stort antal bilder från gården som Göran hade med från hembygdsföreningens arkiv.

Så gick vi tillbaks över Sockenvägen och ner mot Allévägen nr.2. Ett stort hus med en vidhängande byggnad med ett torn som en gång varit vattentorn. Det var nu en bostadslägenhet. Intill huset rann  en bäck från den gamla kvarndammen numera Ankdammen ner till Skursundet.
Alldeles intill huset hade det en gång funnits en generator som dre av vattnet och genererade elström till huset och till Eknäs gård. Boo första elverk.

Så vände vi nedför backen mot Eknäs brygga. På vägen ner fick vi veta en hel del om de villor vi passerade, dess historia och namn. Alla hus hade förr sina namn eftersom det där med vägnummer och vägnamn är senare tiders påfund.

Vid bryggan och det vackra gamla vänthuset stannade vi en stund. De som hade kaffe med intog detta medan Göran  som gammal inföding berättade om omgivningarna och Gustavsbergsbåtarna som hade trafikerat denna och många andra bryggor mellan Stockholm och Gustavsberg.

Skurubron som vi kunde beundra i kvällssolen fyller 100 år i år och det kommer att firas den 18/10 i höst. Planerna inför jubileet är i full gång.

Så fortsatte vi längs stranden söderut till en villa som hette Björnvik där vi tog av t.v. uppför Trappvägen, en brant väg med ett antal trappor som vi tog i etapper. En dam som var medvandrare bodde högst upp i en gul villa med fantastisk utsikt. Hon kunde komplettera Görans berättelse på en del punkter efter sin 12 års erfarenheter av platsen.

När vi väl kommit upp för Trappvägen gick vi på mindre vägar förbi bl.a.rad/kedjehusen vi Anaris och Ottfjällsvägarna , som väl var bland de försa i sitt slag i Boo när de byggdes på 1950-talet. Vi passerar också Frankenburgs väg där kompositören Ralf Lundstens villa Andromeda ligger Vi kom därefter ner på Korsuddsvägen. Vid Korsudden fanns också  många gamla sommarvillor och där har engång funnits en skägårdskrog som på sin tid flyttades till Klinten vid gamla flottbrofästet.

På väg ner mot Tollare passerade vi bl.a.  ett rött hus där Göran på den tid han tjänstgjorde som drevkarl, berättade att man samlades tidigt på mornarna inför jakten. Han kunde dra sig till minnes att stabiliteten hos en del jägare inte var alltför påtaglig trots den tidiga morgonen.
Så avslutades vandringen vid Tollare gård. Vi samlades vid sjösidan av huvudbygnaden där vi hade utsikt ner över trädgården ner mot Skurusundet och med den gamla kägelbanan på höger sida.
Tollare har anor från 1400-talet och har som andra gårdar och sommarvillor i Boo varit sommarviste för förmögna stockholmare. Gården har under olika tider hört under Stora Björknäs och Boo gård på Tessins tid. Den har varit en relativt stor gård med ägor som sträckte sig ända upp till nuvarande Orminge. Där Orminge centrum nu ligger låg ända till Orminge byggdes på 60-talet Tollare skola som många äldre Boobor ännu minns. Även hembygdsföreningens mark hörde till Tollare. Den siste private ägaren av Tollare var möbelhandlare Konrad Åhlberg. Han skänkte mark till Boo kommun under förutsättning att en hembygdsförening bildades. Det blev av 1951-52 bl.a. med hjälp av läraren i Björknäs, John Liljeström.

Åhlberg skänkte också Tollare gård till IOGT-NTO som startade en folkhögskola som ännu är synnerligen livaktig. Våra medlemmar i föreningen Karl-Axel och Birgitta Johansson som var med på vandringen kunde som tidigare elever på folkhögskolan komplettera Görans berättelse.
Tollare är en vacker gård med ett fantastiskt läge.

Men för den som inte visste det fanns Boo första och största industri mellan åren 1922 – 1964 på Tollares ägor. Ett pappersbruk som bl.a. tillverkade journalpapper.  Ett litet men välkänt koloniområde som kallades Gotemplarbyn fanns också för folk med anknytning till verksamheterna.

Vi tackar Göran m.fl. för en trevlig vandring som gav oss en mängd nya erfarenheter och rikligt med motion.

Text Clas-Erik Erikson   Foto Magnus Sjöstedt

Här och under ”Händelser i föreningen” finns de senaste händelserna dokumenterade

Detta är Boo hembygdsförening i Nacka kommun, se också ”Länkar” i vänsterkanten

Boo landskommuns vapen

Vapnet illustrerar Jacob Bagges amiralsskepp Mars. Ringarna är tre kulor som ingår i vapenskölden för ätten Bagge af Boo

en text om Boos vapen

Redovisningar för genomförda program kan visas på denna sida i några veckor, men också under fliken ”Händelser i föreningen”