Hitta aktivitet

Inga aktiviteter


Efterfrågade nummer

Bankgiro: 5428-8444, Plusgiro: 846392-9, Organisationsnr: 889201-3221

Värna om industrihistorien

Det tid att: ”Sätta i gång, att ute i snårskogen röja fram de minnen, som finns kvar och med skyltar berätta historien om Nacka och de andra sågverken.” Det skriver Sture Österlund och Margareta Johansson i en insändare i Sundsvalls Tidning 2014-04-11.

Alnö Hembygdsförening är beredd att vara med och vid sidan av föreningen Sågverksfolket se till, att sågverksepoken på Alnön får en historiskt värdig beskrivning på plats.”

Läs hela insändaren: Värna om industrihistorien, ST


Välkommen till vår tisdagsgrupp

Tisdagsgruppen träffas varje tisdag mellan 10-13, i Sätergården på Tunet. Då ägnar vi oss åt social samvaro och handarbete. Klockan 11 bjuder hembygdsföreningen på fika.

Gruppen har sommaruppehåll från midsommar till slutet av augusti.

Kontakta Anne Strandlund, 070-229 44 23 om du har frågor.

Välkommen.


Köp häftet ”Norra Alnön – ett riksintresse”

Du kan köpa häftet ”Norra Alnön – ett riksintresse” av oss för 60 kr.

Se bilder på vår Facebook-sida
Till Alnö Hembygdsförenings Facebook-sida