Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Digikult – konferensen om det digitala kulturarvet

För tredje året sedan starten hålls Digikult 2015  på Göteborgs stadsmuseum 25-26 mars. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är inledningstalare och riksantikvarie Lars Amréus huvudtalare. Idén med Digikult är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lyfta fram exempel på praktik och resultat.

Läs mer och se film med tidigare års föredragshållare


Ny norm för utbildning av naturguider

En nationell norm för utbildning och examination av naturguider har tagits fram av Centrum för Naturvägledning (CNV) tillsammans med representanter för studieförbund, folkhögskolor, universitet, gymnasier och yrkesutbildningar samt i samråd med branschorganisationer. Gemensamma riktlinjer har tidigare saknats. Med naturguider menas personer som guidar i landskapet, så som kulturmiljöpedagoger, naturvägledare, utomhuspedagoger och ideella krafter på hembygdsgårdar, i arbetslivsmuseer och andra kulturhistoriska miljöer. Den nationella normen kommer att presenteras vid nästa tankesmedja för friluftsliv som i år arrangeras i Örebro 28-29 april. Därefter lanseras den bland olika utbildningsanordnare.

Läs mer på www.slu.se/cnv


Ekosystemtjänster – årets tema för nätverket Naturens år

Under 2015 vill nätverket Naturens år bidra till att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och betydelse. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som bidrar till människors välbefinnande, till exempel rent vatten att dricka, virke, syret i luften och skönhetsupplevelser i naturen. Sveriges Hembygdsförbund är en av ungefär 30 myndigheter och organisationer som i nätverket Naturens år samverkar för att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Läs mer om Naturens år


Lyssna!

Som den uppmärksamma läsaren redan märkt har alla nyheter på Hembygdsportalen försetts med en ”lyssna”-knapp från ReadSpeaker. Det här är en teknik som tagits fram för att göra det lättare för personer med lässvårigheter och/eller nedsatt syn att tillgodogöra sig innehållet på hemsidan och är en del av SHF:s kontinuerliga arbete med att öka tillgängligheten för alla.

Just nu finns tjänsten installerad endast på nyhetssidan men från och med nästa vecka kommer man också att kunna lyssna på övriga sidor.


6 miljoner i bidrag till arbetslivsmuseer under 2015

Under 2015 fördelar Riksantikvarieämbetet 6 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Med bidraget vill man stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara, visa och bruka industrisamhällets kulturarv. Som arbetslivsmuseum räknas verksamhet som bevarar och gestaltar en arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan handla om hembygdsföreningar eller andra ideella föreningar, men också företag och stiftelser. Sista ansökningsdag är 16 mars

Läs mer om stödet, villkoren och hur man söker bidrag på Riksantikvarieämbetets webbplats


Nytt nummer av Bygd och natur med tema Folkmusik

Nu är nummer 4/14 av tidningen Bygd och natur ute! Temat är Folkmusik och handlar om folkmusikens ursprung och utveckling. Du får möta en riksspelman på nyckelharpa, en balladsångerska och en pessimistkonsult från folkpunkbandet Euskefeurat. Du kan också läsa om hur hembygdsföreningarnas bilder och dokument växer i omfång, i hyllorna och på webben. I numret hittar du tre debattartiklar där författarna vill ha ökat samarbete kring miljöfrågor, motstånd mor gruvdrift och höjt anslag till kulturmiljövård.

Mer om tidningen på www.hembygd.se/bygdochnatur
Läs och säg din åsikt på Bygd och natur Debatt


Stor satsning på tillgänglighet på landets hembygdsgårdar

Fyra av tio personer med funktionshinder upplever ofta eller alltid brister i tillgängligheten vid kulturevenemang. Inför internationella handikappdagen presenterar Sveriges Hembygdsförbund den inventering som just nu genomförs på Sveriges hembygdsgårdar. Hittills har runt 350 hembygdsgårdar fått besök av en tillgänglighetskonsult.

Läs hela pressmeddelandet


Kåldolmens dag firades i lördags

Foto: Karin Burénius Ekström.

I lördags firades Sveriges brokiga historia igen. På Historiska museet i Stockholm firade man och bjöd på dolmar, kaffe, matmarknad och livemusik. Kåldolmens dag uppmärksammar varje år Karl XII:s dödsdag med kosmopolitiska och mångkulturella förtecken. Sveriges Hembygdsförbund stödjer initiativet tillsammans med ett tiotal andra folkrörelser, studieförbund och samfund.

Läs mer på www.kaldolmensdag.se


Ny teknik skapar bilder som känns

Foto: Göran Rydberg

På Stadsmuseet i Stockholm pågår just nu en utställning med taktila fotografier. Det är projektet Taktil foto som har tagit fram en teknik där man genom beröring kan förmedla upplevelser av bilder. Fotografierna har konturer, olika lager och ytstruktur som gör att de kan kännas med händerna. Fotoutställningen Våga se! innehåller både taktila och konventionella fotografier, och visas 24 oktober–11 januari.

Läs mer om projektet Taktil foto 
Läs mer mer om utställningen Våga se!
Läs om SHF:s tillgänglighetsarbete


Inför Arkivens dag: Sveriges historia på 2,5 mil

Lördagen den 8 november är det Arkivens dag. Många hembygdsföreningar öppnar då upp sina arkiv för allmänheten, som får möjlighet att djupdyka i sin lokala historia. Ny statistik visar att landets 2 000 hembygdsföreningar bidrar till Sveriges historia med bland annat över 8 miljoner bilder och ett mer än 2,5 mil långt arkiv.

Läs hela pressmeddelandet


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer