Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Närmare 200 arrangemang på Kulturarvsdagen med temat ”I krigens spår”

Söndagen 14 september bjöds på upplevelser, utställningar och historier kring årets tema för Kulturarvsdagen: ”I krigens spår”. Det var närmare 200 arrangemang över hela landet som stod för berättelser, minnen, platser och personer som gjort avtryck. Aktiviteterna genomfördes av engagerade hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, stiftelser, organisationer och andra aktörer – många av dem ideella.

Till alla arrangemangen (Sverigekarta)
www.raa.se/kulturarvsdagen


Branschriktlinjer för mat i samlingslokaler

Livsmedelsverket har nu godkänt riktlinjer för säker mathantering i samlingslokaler. Syftet med riktlinjerna är att underlätta för medlemsföreningarna att leva upp till EU:s lagstiftning för verksamheter som säljer eller serverar mat direkt till konsumenter. Riktlinjerna har arbetats fram på uppdrag av Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar.
Läs mer och ladda ned riktlinjerna: www.hembygd.se/lagarochregler


Satsning på hembygdsgårdar bidrar till landsbygdsutveckling

Sveriges Hembygdsförbund välkomnar regeringens beslut i dag att satsa 80 miljoner kronor på vård och bevarande av landets hembygdsgårdar. Medlen kommer både att göra stor nytta i hembygdsrörelsen och bidra till utveckling av lokalsamhället. Satsningen är en del av det nya landsbygdsprogrammet.

SHF:s pressmeddelande
Regeringens pressmeddelande


Intresserad av histora? Missa inte de Svenska Historiedagarna i Norrköping

Den 3-5 oktober hålls de Svenska Historiedagarna i Norrköping, ett årligt återkommande arrangemang där en historieintresserad allmänhet, företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna samt historielärare får tillfälle att knyta kontakter. Under dagarna kommer det hållas föreläsningar och en mängd intressanta seminarier. Arrangemanget bygger på samverkan mellan en rad medlemsorganisationer däribland Sveriges Hembygdsförbund.

Läs hela programmet och anmäl dig på www.dsh.se
Följ de Svenska Historiedagarna på facebook


Kosmopolitiskt kulturutbyte med kåldolmar, kaffe och karoliner

Foto: Karin Burénius Ekström.

Nu har Kåldolmens dag fått en egen webbplats. På www.kaldolmensdag.se kan du läsa om initiativet, firandet och bakgrunden till evenemanget. Dessutom hittar du riktigt bra recept på kåldolmar. Kåldolmens dag går av stapeln den 30 november varje år och firar Karl XII:s dödsdag med kosmopolitiska och mångkulturella förtecken. Tillsammans med ett tiotal andra folkrörelser, studieförbund och samfund stöder Sveriges Hembygdsförbund initiativet.

www.kaldolmensdag.se


Svenska volontärer i Tyskland

Den 22 augusti åkte den svenska gruppen inom volontärutbytet mellan SHF och det tyska hembygdsförbundet BHU, till Tyskland. Under tre veckor kommer de att delta i arbetet kring utveckling och förändring av olika landskap, vård och dokumentation av kulturarv, folkbildning och pedagogik, integration och samverkan samt hembygdsrörelsens roll inom dessa områden. Gruppen består av Carina Haugerud från Dingle i Västergötland, Anders Åhslund från Hassela i Gästrikland, Gun Larsson från Broby i Skåne, Kristel Viberg från Helsingborg i Skåne och Ewa Bergdahl, Stockholm som också ingår i SHF:s landskapsråd.

Följ volontärerna på www.facebook.com/shfvolunteers
Läs mer om projektet


Vem blir vinnare av Årets Hembygdsbok 2013?

16 böcker är nominerade men bara en kan vinna priset Årets Hembygdsbok. Vinnaren kommer som tidigare år att offentliggöras vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg vid SHF:s monter, lördagen 27 september kl. 14. Vid utdelningen kommer pristagare, jury, SHF:s ordförande Birger Svanström samt generalsekreterare Jan Nordwall att närvara. Kom gärna och besök oss i monter E02:12.

De nominerade bidragen


Du har väl anmält dig till Kulturarvsdagen 14 september?

Fortfarande finns chansen att vara med och arrangera aktiviteter på årets tema ”I krigens spår”. Det kostar inget att vara med. De senaste åren har runt 150 lokala arrangemang från norr till söder lockat över 15 000 besökare. På Kulturarvsdagen kan du bidra till att skapa förståelse och intresse för historiens påverkan på vår framtid. Vilka spår finns nära dig? Läs mer om Kulturarvsdagen och hur du anmäler en aktivitet på www.raa.se/kulturarvsdagen


God respons för SHF:s debattartikel om lokalt engagemang mot rasism

SHF har i en debattartikel i sommar lyft fram folkrörelsernas och det lokala engagemangets betydelse för att möta den organiserade rasismen i samhället. Artikeln har publicerats i över 20 olika tidningar och även kommenterats på ledarplats i bl.a. Katrineholmskuriren den 24 augusti. Läs artikeln i Dalarnas Tidning den 10 juli och ladda ned ledaren.


Nya branschregler för mat i samlingslokaler

Livsmedelsverket har godkänt riktlinjer för säker mathantering i samlingslokaler. Riktlinjerna har arbetats fram på uppdrag av Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar.
Syftet med riktlinjerna är att underlätta för medlemsföreningarna att leva upp till EU:s regler om livsmedelhantering.

Läs mer »


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer