Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Regeringen förstärker satsningarna på svensk natur med 430 miljoner

I den kommande vårändringsbudgeten förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner. I sitt pressmeddelande skriver man ”Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.”

Läs hela pressmeddelandet


SHF:s ungdomsprojekt fortsätter under 2015

Många ungdomar och hembygdsföreningar runtom i landet har redan deltagit i SHF:s projekt Ung Hembygdsambassadör sedan starten 2013. Nu bjuds fler föreningar in att delta under 2015. I projektet utbildas ungdomar till guider och ambassadörer i hembygdens landskap. Projektet är upplagt i form av studiecirklar och finansieras genom ett bidrag från Svenskt Friluftsliv. Föreningar som deltar får ett ekonomiskt bidrag och studiematerial. Bland annat finns en inspirationsskrift med goda exempel. Projektet är ett bra tillfälle att samverka med andra organisationer, studieförbund, kommuner med flera.

Välkommen att delta!

Mer information och anmälan:
www.hembygd.se/hembygdsambassador


Påminnelse: Anmäl dig till riksstämman i Falun 29-31 maj

Det börjar bli dags att anmäla sig till årets hembygdsdagar med riksstämma i Falun 29-31 maj. Sista datum för anmälan är 10 april.

Läs mer om riksstämman
Anmäl dig


Pater Noster blir statligt byggnadsminne

Wikimedia Commons

Fotograf: Wikimedia Commons

I dag beslutade regeringen att förklara fyrplatsen Pater Noster i Tjörns kommun för statligt byggnadsminne.

– Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Riksantikvarieämbetet kommer att ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.


Skarp kritik mot ”det kontantlösa samhället”

svt

Fotograf: svt

Att ”kontanterna håller på att försvinna” är ett problem för många, inte minst i glesbygden. Det växande missnöjet med bankkontor som inte hanterar kontanter och stora avstånd mellan bankomaterna tas i dag upp i en debattartikel på Svt:s opinionssida, signerad av företrädare för sju intresseorganisationer, däribland SHF:s ordförande Birger Svanström.


Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Detaljerna för stöden i det nya landsbygdsprogrammet preciseras allt mer. Men landsbygdsprogrammet ännu inte är beslutat, de svenska förhandlingarna med EU-kommissionen pågår fortfarande. Från och med 2015 finns flera nya miljöersättningar och andra ersättningar att söka och det är flera förändringar mot det tidigare programmet. Det är därför viktigt att ta del av villkoren för de nya ersättningarna. Ersättningarna gäller bland annat för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar. Miljöersättningar, kompensationsstöd och gårdsstöd öppnade för ansökan den 16 mars 2015. Men detaljreglerna för miljöersättningarna och kompensationsstödet kan beslutas först efter att EU har godkänt landsbygdsprogramet vilket väntas ske under juni månad.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats:
Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet
Lokalt ledd utveckling enligt Leader


Årets tema för Kulturarvsdagen: Människors värv och verk


Kulturarvsdagen har i år temat “Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria”. Evenemanget går av stapeln 13 september och som vanligt är lokala arrangörer i hela landet välkomna att delta med olika aktiviteter för allmänheten.

Läs mer och anmäl aktivitet


Digikult – konferensen om det digitala kulturarvet

För tredje året sedan starten hålls Digikult 2015  på Göteborgs stadsmuseum 25-26 mars. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är inledningstalare och riksantikvarie Lars Amréus huvudtalare. Idén med Digikult är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lyfta fram exempel på praktik och resultat.

Läs mer och se film med tidigare års föredragshållare


Ny norm för utbildning av naturguider

En nationell norm för utbildning och examination av naturguider har tagits fram av Centrum för Naturvägledning (CNV) tillsammans med representanter för studieförbund, folkhögskolor, universitet, gymnasier och yrkesutbildningar samt i samråd med branschorganisationer. Gemensamma riktlinjer har tidigare saknats. Med naturguider menas personer som guidar i landskapet, så som kulturmiljöpedagoger, naturvägledare, utomhuspedagoger och ideella krafter på hembygdsgårdar, i arbetslivsmuseer och andra kulturhistoriska miljöer. Den nationella normen kommer att presenteras vid nästa tankesmedja för friluftsliv som i år arrangeras i Örebro 28-29 april. Därefter lanseras den bland olika utbildningsanordnare.

Läs mer på www.slu.se/cnv


Ekosystemtjänster – årets tema för nätverket Naturens år

Under 2015 vill nätverket Naturens år bidra till att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och betydelse. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som bidrar till människors välbefinnande, till exempel rent vatten att dricka, virke, syret i luften och skönhetsupplevelser i naturen. Sveriges Hembygdsförbund är en av ungefär 30 myndigheter och organisationer som i nätverket Naturens år samverkar för att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Läs mer om Naturens år


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer