Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Ny information om Landsbygdsprogrammets olika stöd

På Jordbruksverkets webbplats finns ny information om Landsbygdsprogrammets olika stöd. Det handlar om stödet till landets hembygdsgårdar men också andra stöd som hembygdsföreningar kan söka: Stöd till satsningar på rekreation och turistinformation, natur- och kulturmiljöer, samt stöd för projekt inom Lokalt ledd utveckling (Leader).

Läs mer om offentliga stöd till hembygdsföreningars utvecklingsprojekt


Vänner och familj viktigast för hemkänslan

Under sommaren är det många som passar på att åka till sin uppväxtort på semester. En ny Sifo-undersökning visar att en av fyra personer i landet, 25 procent, känner sig mest hemma på den geografiska plats där man växt upp. På frågan vad som ger hemkänsla svarade allra flest, 4 av 5, närhet till vänner och familj. Undersökningen har beställts av Sveriges hembygdsförbund.

Läs pressmeddelandet


Kulturarv och främlingsfientlighet: Nationellt kulturarv eller kulturarv i Sverige?


Se seminariet som hölls i Almedalen 2 juni med Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall i panelen.
Se filmen


Nytt nummer av Bygd och natur med tema Spår i landskapet

Nummer 2/15 av tidningen Bygd har temat Spår i landskapet. Du får läsa om projektet på Öland där man visar hur man kan upptäcka spår från tidigare generationer och utvecklingsprojektet längs vägsträckan Göteborg–Nossebro där fyra kommuner samarbetar kring tillväxt, hållbarhet och medborgarinflytande. Du får möte Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och ta del av en rapport från SHF:s riksstämma i Falun och mycket mer.

Mer om tidningen på www.hembygd.se/bygdochnatur
Läs och säg din åsikt på Bygd och natur Debatt


Tips om stöd att söka kommer på SHF:s webbplats efter sommaren

Efter sommaren kommer du att kunna läsa mer på SHF:s webbplats om olika stöd som hembygdsföreningar kan söka. När det gäller Landsbygdsprogrammets kan hembygdsföreningen redan nu kontakta länsstyrelsen för att berätta om idéer om projekt den vill driva och samtidigt få information om vad som gäller inom respektive län. Landsbygdsprogrammets stöd till landets hembygdsgårdar kommer att kunna sökas från och med september i år.


Ny information kring landsbygdsprogrammets satsning på landets hembygdsgårdar

På Jordbruksverkets webbplats kan du ta del av ny information om landsbygdsprogrammets 80 miljoner till landets hembygdsgårdar. Stöden kommer att kunna sökas från och med september i år. Ansökan görs till Länsstyrelsen med post eller genom digital ansökan där du loggar in på jordbruksverkets webbplats med e-legitimation. Bidragen kommer däremot inte att betalas ut förrän nästa 2016. Övrig offentlig medfinansiering kan komma att krävas för projekten.

Läs mer på:
www.jordbruksverket.se


SHF:s generalsekreterare på plats under Almedalsveckan


Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall kommer att vara en av talarna vid Kulturrådets seminarium 2 juli i Visby under Almedalsveckan. Seminariet har rubriken ”Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor?” och kommer bland annat beröra frågan om vem som har tolkningsföreträde till kulturarvet. Foto: Louise Florin

Läs mer om programmet här


På fredag samlas 300 000 kring hembygdsföreningarnas majstänger

På fredag kommer runt 300 000 personer att vara med och resa lövade majstänger vid de midsommarfiranden som många av landets 2 000 hembygdsföreningar arrangerar. På Sveriges Hembygdsförbunds webbplats hittar du arrangemangen.

Läs pressmeddelandet


Debatt på Dalarnas museum i Falun: Staden som hembygd


Nu kan du lyssna på debatten från Hembygdsdagarna i Falun 29 maj. Samtalet kretsade kring frågor som: Är hembygdsrörelsen främst en landsbygdsrörelse, eller kan vi vara en kraft även i storstaden? Hur förändras hembygdsrörelsens identitet om vi satsar på att utveckla vårt föreningsliv i städerna?

Se filmen


Stort intresse när Sveriges Hembygdsförbund digitaliserar Sveriges historia

Sveriges Hembygdsförbunds satsning på digitalisering möts av stort intresse. Under förra året anslöt sig hundra nya föreningar till projektet Bygdeband. Totalt 500 föreningar med 1 800 lokala redaktörer arbetar nu med att publicera lokalhistoria på webbplatsen. Intresset från allmänheten är också stort – antalet besökare har mer än tredubblats på ett år, från runt 4 500 unika besökare i veckan till 14 500 under vecka 22 i år.

Läs hela pressmeddelandet
www.bygdeband.se


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer