Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Hembygdsrörelsen tar plats i staden

Många förknippar hembygdsrörelsen med landsbygden, hembygdsgårdar och gamla föremål. Nu diskuterar rörelsen sin roll som kraft även i staden. På fredag inleds SHF:s riksstämma på Dalarna museum i Falun, med seminarier och debatt på temat ”Staden som hembygd”.

Läs hela pressmeddelandet
Läs mer om Hembygdsdagarna


Regeringen stöttar Sveriges Hembygdsförbunds hundraårsjubileum

Regeringen har i dag beslutat att ge Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för förberedelser av förbundets hundraårsjubileum 2016.

– Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-årsjubileet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats
Läs mer om Hembygdens år 2016


Fjorton böcker nominerade till priset Årets Hembygdsbok 2014

I år har fjorton regionala hembygdsförbund nominerat en bok till priset Årets Hembygdsbok för böcker utgivna under 2014. Nu är det juryns uppgift att utse vem av böckerna som blir årets vinnare och vilka som får ta emot priset vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 26 september.

Se listan på de 14 nominerade
Läs mer om priset Årets Hembygdsbok


Stämmohandlingar

Snart kommer vi att posta årets stämmohandlingar (SHF:s verksamhetsberättelse och årsredovisning samt bilagor) till de ombud som anmält sig till riksstämman. Redan nu kan man också ladda ner handlingarna som pdf-filer.

Klicka här för att ladda ned handlingarna


Så här hittar du valborgsfiranden på din ort

Snart är det valborg och många av landets 2000 hembygdsföreningar bjuder in till valborgsfiranden. Varje år firar runt 120 000 personer valborg med hembygdsföreningar på cirka 500 platser. Under ”Hitta aktivitet” på startsidan kan du klicka på kartan och se vilka föreningar som har bjudit in till valborgsfiranden.

Läs pressmeddelandet


Kultur- och demokratiministern lovar tydlig kulturarvspolitik

Under invigningen av Museernas vårmöte vid Wenngarns slott i Sigtuna, lovade kultur- och demokratiminister Alica Bah Kuhnke en tydlig kulturarvspolitik från regeringens sida. Strax därefter utsågs utmärkelsen Årets museum 2015 som i år gick till Marinmuseum i Karlskrona.

Läs mer om Museernas vårmöte och vinnarna av priset Årets museum


Den mörknande framtid är vår (?)

Rykten om kommande nedsläckning av gatubelysning i glesbygden väcker uppröra känslor. Kommunförbundet i Norrbotten har nu skrivit till Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och krävt att staten tar ansvar för belysningen på landsbygden, uppger P4 Gotland. Kommunförbundet i Norrbotten bedömer, baserat på uppgifter från Trafikverket, att den totala belysningen på ett tusental mindre orter längs statliga vägar i Norrbotten är hotad.

Läs mer på dn.se


Vision kulturmiljö

P DrouggeFotograf: P Drougge
Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att leda arbetet med att formulera en vision av hur ”ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete” ska förverkligas och vilka mål som ska uppnås till år 2030. Uppdraget, som ska redovisas inför Kulturdepartementet 2016, genomförs i nära samverkan med länsstyrelserna och i dialog med andra aktörer.

I en nyutgiven delrapport, Kulturmiljöarbete under utveckling, presenterar RAÄ en övergripande bild av kulturmiljöarbetets utveckling och utmaningar samt ett antal slutsatser:

  • Kulturmiljöarbetet behöver utgå från en inkluderande kultursyn och ett mångdimensionellt perspektiv.
  • Dialogen med det civila samhället är en förutsättning för måluppfyllelse.
  • Kulturmiljöarbetet är tvärsektoriellt och sju myndigheter har vid sidan av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet ett uttalat uppdrag.
  • Samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå behöver utvecklas. Uppdragen i kulturmiljöarbetet är inte tydliga och i de kulturmiljöuppdrag som finns är roll- och ansvarsfördelningen otydlig.
  • Den regionala nivån behöver utveckla samverkan.
  • En högre grad av samordning mellan länsstyrelser behövs för att öka möjligheterna att nå större effekt i kulturmiljöarbetet.
  • Förutsättningar för samverkan upplevs av aktörerna som otydliga. Dels finns oklara uppfattningar om vad samverkan är och kan syfta till dels upplevs museernas uppdragsverksamhet och osäkra resurser upplevs som ett hinder.

Hela rapporten kan hämtas här och mer om ”Vision kulturmiljö” finns att läsa på RAÄ:s hemsida.


Regeringen förstärker satsningarna på svensk natur med 430 miljoner

I den kommande vårändringsbudgeten förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner. I sitt pressmeddelande skriver man ”Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.”

Läs hela pressmeddelandet


SHF:s ungdomsprojekt fortsätter under 2015

Många ungdomar och hembygdsföreningar runtom i landet har redan deltagit i SHF:s projekt Ung Hembygdsambassadör sedan starten 2013. Nu bjuds fler föreningar in att delta under 2015. I projektet utbildas ungdomar till guider och ambassadörer i hembygdens landskap. Projektet är upplagt i form av studiecirklar och finansieras genom ett bidrag från Svenskt Friluftsliv. Föreningar som deltar får ett ekonomiskt bidrag och studiematerial. Bland annat finns en inspirationsskrift med goda exempel. Projektet är ett bra tillfälle att samverka med andra organisationer, studieförbund, kommuner med flera.

Välkommen att delta!

Mer information och anmälan:
www.hembygd.se/hembygdsambassador


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer